English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Office Manager

DRUKUJ

Praca na stanowisku wykwalifikowanego Office Managera cieszy się obecnie coraz większą popularnością, a jednocześnie wiąże z coraz większą odpowiedzialnością. Profesjonalne zarządzanie biurem realnie wpływa na sprawne działanie firmy i każdej jednostki organizacyjnej. Pracodawcy przykładają coraz większą wagę do tego, aby ich biurem kierowały osoby zawodowo do tego przygotowane. Od wyspecjalizowanego Office Managera wymaga się posiadania zarówno konkretnych kwalifikacji i wiedzy, jak również wielu kompetencji miękkich, które wpływają na wizerunek firmy oraz pomagają nawiązywać

i utrzymywać kontakty ze współpracownikami, partnerami biznesowymi oraz klientami.

 

Propozycja edukacyjna Akademii Pracodawców RP, obejmuje kompleksowe studia podyplomowe oraz warsztaty, podczas których uczestnicy zdobywają zarówno wiedzę jak

i umiejętności praktyczne, niezbędne wykwalifikowanemu Office Managerowi.

 

W programie studiów podyplomowych uwzględniono zajęcia z interdyscyplinarnych dziedzin, w tym. m.in. z zakresu:

 

  • zarządzania projektowego, podstaw przedsiębiorczości, prawnych aspektów administrowania dokumentami, podstaw marketingu, jak i najnowszych rozwiązań technologicznych wspomagających pracę biura. 

 

Wiele miejsca poświęcono również na kształtowanie umiejętności miękkich, takich jak: autoprezentacja, efektywna komunikacja, negocjacje, skuteczne podejmowanie decyzji.

 

Czesne za semestr studiów podyplomowych dla członków Pracodawców RP

już od 3600 zł*

 

W ramach warsztatów specjalistycznych słuchacze mają możliwość udziału w jednym lub kilku dowolnie wybranych modułach:

 

  • Efektywne zarządzanie biurem i dokumentacją biznesową.
  • Efektywna komunikacja i autoprezentacja.
  • Kwalifikacje profesjonalnego Office Managera.
  • Programy, systemy komputerowe i nowe technologie w pracy biura.
  • Zarządzanie kosztami w pracy Office Managera.
  • Zarządzanie i marketing w pracy Office Managera. Podstawy prawa.


Uczestniczenie w pojedynczych modułach daje możliwość otrzymania certyfikatu ukończenia warsztatów. Wybranie kilku modułów (wraz z modułem dyplomowym), godzinowo odpowiadających programowi studiów podyplomowych, daje możliwość otrzymania dyplomu ukończenia tych studiów.

 

Cena warsztatów dla członków Pracodawców RP już od 1360 zł*

 

* po przekroczeniu kwoty 100 000 zł, złożonych i opłaconych rocznych zamówień