English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Propozycja nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych rodzi zagrożenia

13-07-2010

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej niekorzystnie oceniają propozycję nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. W projekcie nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 13 ma otrzymać nowe brzmienie. Zamiast określenia „organ administracji rządowej” pojawia się „organ władzy publicznej”.

 

 

Dla przeciętnego Kowalskiego zmiana jest praktycznie żadna, ale w świetle prawa to zasadnicza różnica. Pojęcie „organy władzy publicznej” jest bowiem szersze od pojęcia „organy administracji rządowej”. W myśl art. 9 pkt 1 ustawy o finansach publicznych organ władzy publicznej jest pojęciem obejmującym swoim zakresem m.in. organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały.


Zmiana ma więc doprowadzić do tego, że zwolnione ze stosowania ustawy (a więc także zwolnione z przeprowadzania przetargu), będą wszystkie organy władzy publicznej, co automatycznie spowoduje powiększenie kręgu podmiotów zwolnionych z obowiązku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a co za tym idzie - mniejszą liczbę udzielonych zamówień a także, w pewnym zakresie, ograniczenie możliwości wykonywania tych zamówień przez podmioty inne niż instytucje gospodarki budżetowej. Ponadto tego typu zamówienia powinny być w pełni przejrzyste, a ich warunki podawane do publicznej wiadomości. Powinno się również zapewnić możliwość składania konkurencyjnych ofert przez wszystkich przedsiębiorców w ciągu 7 dni od ogłoszenia z możliwością - a nie koniecznością - ich wybrania przez organ.

 

 

Według projektodawców, zmiana brzmienia art. 4 pkt 13 ma mieć charakter porządkujący, umożliwiający udzielanie zamówień publicznych wszystkim instytucjom gospodarki budżetowej w oparciu o jednakowe zasady niezależnie od tego, czy organem wykonującym funkcje organu założycielskiego w stosunku do takich instytucji jest administracja rządowa czy inny organ władzy publicznej. Pracodawcy RP wskazują jednak, że dziś ustawy nie stosuje się do zamówień, udzielanych na rzecz instytucji gospodarki budżetowej przez organ administracji rządowej. Tym samym organy administracji rządowej zwolnione są (w sytuacji, gdy jednocześnie zaistnieją pozostałe przesłanki wymienione w omawianym przepisie) z obowiązku przeprowadzenia przetargu pod warunkiem, że zamówienie będzie wykonywała instytucja gospodarki budżetowej.