English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Parytety w radach nadzorczych nie powinny być obowiązkowe

29-10-2012

Zdaniem Pracodawców RP odrzucenie przez Komisję Europejską projektu dotyczącego parytetu w radach nadzorczych dużych spółek giełdowych jest ze wszech miar słuszne. – Co prawda to szczytny cel, ale droga do jego osiągnięcia – wątpliwa – komentują eksperci Pracodawców RP.

 

– Zaproponowane działania, które – począwszy od 2020 roku – miały zapewnić kobietom 40% miejsc w radach nadzorczych, oceniamy jako element polityki, w której nie uwzględnia się szerszego problemu uczestnictwa kobiet w życiu publicznym i gospodarczym – twierdzą eksperci Pracodawców RP.

 

– Właściwym rozwiązaniem jest oddolne promowanie awansu kobiet, które pozwala na godzenie życia rodzinnego z zawodowym, m.in. poprzez tworzenie żłobków i przedszkoli przy zakładach pracy, czy też poprzez upowszechnianie elastycznej organizacji czasu pracy młodych rodziców – oceniają eksperci Pracodawców RP i zwracają uwagę na fakt, że zasiadanie w radach nadzorczych i zarządach spółek kapitałowych wiąże się nie tylko z awansem zawodowym i wyższym wynagrodzeniem, lecz także osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania firmy. – Politycy niestety zapominają o tych niezwykle przecież istotnych zasadach, wynikających z Kodeksu spółek handlowych – dodają eksperci.

 

Pracodawcy RP przypominają, że obowiązek zachowania parytetu miałby dotyczyć firm zatrudniających co najmniej 250 osób i uzyskujących roczny przychód w wysokości przynajmniej 50 mln euro rocznie. W razie niespełnienia wymogów parytetowych firma mogłaby zostać obciążona grzywną lub niedopuszczona do przetargów na zamówienia publiczne.