English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Konfederatki 2012 wręczone!

22-11-2012

W czwartek, 22 listopada 2012 r., w Klubie Kultury „Saska Kępa” w Warszawie Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej obchodzili 23. urodziny. Podczas gali wręczone zostały nagrody: „Konfederatki 2012” i „Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy 2012”. W uroczystości oprócz przedsiębiorców wzięły udział wybitne osobistości ze świata nauki, kultury i polityki.

 

– Gdy osiem lat temu po raz pierwszy przyznawaliśmy Konfederatki, pragnęliśmy nagradzać nimi ludzi wyjątkowych. Tych, którzy budują prestiż i siłę pracodawców, często nie zdając sobie sprawy z tego, jak znakomitą robotę wykonują dla naszego środowiska. Chcieliśmy, by nagrody te stymulowały do dalszego wysiłku, służącego rozwojowi gospodarki i dobru publicznemu. Dziś z satysfakcją mogę powiedzieć, że ten wcale niełatwy cel – bo przecież rozmaitych nagród jest w Polsce wiele – udało się nam osiągnąć. Konfederatki stały się prestiżowymi wyróżnieniami, a ich Laureaci cieszą się zasłużonym uznaniem i szacunkiem – powiedział, otwierając uroczystość, Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

 

„Konfederatki” to doroczna nagroda przyznawana członkom Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania szczególnych zasług dla rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianie ruchu pracodawców, krzewienie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku.
 

 

Konfederatki 2012” otrzymali:

 

 • Stefan Dzienniak, Członek Zarządu, ArcelorMittal Poland S.A.,
 • Piotr Grzegorczyk, Prezes Zarządu, PKS Polonus S.A., Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego,
 • Jerzy Karwowski, Prezes Zarządu, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.,
 • Mieczysław Majewski, Prezes Zarządu, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Świdnik” S.A.,
 • Zbigniew Rudowicz, Prezes Zarządu, ZM „MESTIL” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Stanisław Wyrzykowski, Prezes Zarządu, INEX Anna Wyrzykowska,
 • Julian Zieliński, Prezes Zarządu, Elewacje S.A.


 

 

Podczas uroczystości wręczono także „Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy” – nagrody przyznawane osobom spoza środowiska przedsiębiorców, które wnoszą szczególny wkład w budowę prestiżu i pozycji pracodawców oraz przyczyniają się do integracji i rozwoju środowiska.

 

Statuetkę „Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy 2012” otrzymali:

 

W kategorii Urzędy i Instytucje Państwowe:

 

 • Marcin Jabłoński, Wojewoda Lubuski, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Za współpracę z pracodawcami oraz rozumienie ich znaczenia dla polskiej gospodarki. Za konsekwentne, długoletnie wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie i za twórczy dialog ze środowiskami biznesowymi.

 

 • Tadeusz Jarmuziewicz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Za inicjowanie i wprowadzanie znaczących, pozytywnych dla polskich przewoźników rozwiązań legislacyjnych. Za osobisty wymierny wkład w działania, które ugruntowały czołową pozycję polskiego transportu drogowego w Unii Europejskiej.

 

 • Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Za niestrudzoną pracę na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego. Za wieloletnie wspieranie organizacji pozarządowych oraz inicjatywy promujące dialog społeczny.

 


W kategorii Samorządy Terytorialne:

 

 • Henryk Doering, Wójt Gminy Krokowa, Gmina Krokowa

Za stworzenie warunków do prowadzenia otwartego, opartego na rzetelnej wiedzy dialogu społecznego. Za rozumienie potrzeb polskiej gospodarki oraz szans, jakie daje eksploatacja gazu łupkowego w Polsce.

 

 • Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Za rozumienie potrzeb środowiska pracodawców oraz docenianie znaczenia ich współpracy z samorządem. Za wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz promowanie dialogu pomiędzy mieszkańcami, urzędnikami i przedsiębiorcami.

 

 • Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Za wszechstronne wspieranie postaw przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju gospodarczego dzielnicy Praga-Południe. Za inicjowanie oraz promowanie wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

 

 • Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor, Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Za wieloletnie zaangażowanie we wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wymierne sukcesy z tym związane. Za wybitne zdolności negocjacyjne i pedagogiczne, które pozwoliły na osiągnięcie wielu biznesowych sukcesów.

 


W kategorii Związki Zawodowe:

 

 • Jan Przywoźny, Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.

Za skuteczność w prowadzeniu dialogu społecznego oraz wyjątkową otwartość na merytoryczne argumenty wszystkich stron. Za umiejętność godzenia praw, przywilejów i potrzeb pracowniczych z interesami pracodawców.

 


W kategorii Instytucje Naukowe:

 

 • Prof. dr hab. inż. Jan Machowski, Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska

Za rzadko spotykaną w Polsce umiejętność komercjalizacji wiedzy i wymierne sukcesy w wykorzystywaniu teorii do opracowania praktycznych rozwiązań spełniających potrzeby biznesu. Za wkład w rozwój polskiego sektora energetycznego.

 

 • Prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski, Kierownik Zakładu Napędów Wieloźródłowych, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska

Za imponujący dorobek naukowy oraz zasługi dla rozwoju polskiej myśli technicznej i przemysłu. Za osiągnięcia w dziedzinie promowania ekologicznych systemów transportowych.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom za pomoc w zorganizowaniu obchodów 23. urodzin Pracodawców RP.


 

Organizatorzy

 

       

 

 

Sponsor Diamentowy

 

 

 

Sponsor Srebrny