English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP powołali do życia Platformę ds. Funduszy Europejskich

27-11-2012

Przed partnerami społecznymi stoi ogromna odpowiedzialność związana ze stworzeniem systemu dystrybucji funduszy europejskich na lata 2014–2020 oraz zamknięciem obecnej perspektywy na lata 2007–2013. Aby sprostać tym wyzwaniom, Pracodawcy RP powołali Platformę ds. Funduszy Europejskich, na której czele stanął Wiceprezydent Pracodawców RP, lider Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Mirosław Ślachciak.

 

Znaczenie funduszy europejskich dla wspierania pożądanych przemian strukturalnych oraz rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju jest nie do przecenienia. Wykorzystanie pieniędzy z perspektywy finansowej na lata 2007–2013 przyczyniło się do wszechstronnego rozwoju polskiej gospodarki, w tym przedsiębiorstw i partnerów społecznych. Należy przy tym pamiętać, że alokacja na lata 2014–2020 będzie ostatnim tak dużym wsparciem z budżetu unijnego na dofinansowanie wielkich projektów infrastrukturalnych, wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw czy rozwój dialogu społecznego w naszym kraju.

 

– Powodem, dla którego stworzyliśmy Platformę, jest skala wyzwań stojących przed naszą gospodarką, a więc w ogromnej mierze przed przedsiębiorcami i organizacją reprezentującą ich interesy – powiedział Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podczas inaugurującego spotkania. Podkreślił konsekwentne dążenie organizacji do opierania jej działalności o branżowe platformy. – Dobrze sprawdziły się w przeszłości. Za ich organizacyjną rozbudową przemawiają efektywność oraz potencjał intelektualny, tkwiący w ludziach związanych z nimi zawodowo – dodał Prezydent Malinowski.

 

– Programując przyszłą perspektywę finansową, oczywiście współpracujemy z organizacjami pracodawców i tylko wraz z partnerami społecznymi jesteśmy w stanie zaprogramować ten system optymalnie, dlatego z wielkim uznaniem przyjmuję państwa inicjatywę – powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski. – Wyciągamy wnioski z poprzedniej i obecnej perspektywy, modyfikujemy procedury, tak by efektywność wydawanych funduszy była jak największa – dodał Minister. Podkreślił, że w nowej perspektywie finansowej ok. 60 proc. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego ma być zarządzane przez regiony, dlatego muszą one udowodnić, że osiągną zaplanowane cele rozwojowe. – Dlatego proponujemy formułę kontraktu terytorialnego, w którym zawrzemy szczegółowe mechanizmy współpracy – powiedział Minister Orłowski. Wyraźnie podkreślił, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przede wszystkim będzie kładło nacisk na wspieranie tego, co jest w danym regionie unikatowe, tak by pobudzić długotrwały rozwój. – Mamy świadomość tego, że kołdra zawsze będzie za krótka, dlatego musimy koncentrować się na projektach dających po pierwsze największą wartość dodaną, po drugie – najlepsze perspektywy na przyszłość. Środki europejskie zainwestujemy tak, by maksymalnie wykorzystać specyficzne potencjały poszczególnych terytoriów – powiedział Minister Orłowski.

 

Głównymi celami MRR w nowej perspektywie finansowej są konkurencyjność, innowacyjność, przedsiębiorczość, badania i rozwój w powiązaniu z przedsiębiorczością oraz efektywność energetyczna (m.in. odnawialne źródła energii), a także realizacja ważnych inwestycji infrastrukturalnych (również drogowych) oraz edukacja na wszystkich poziomach, walka z ubóstwem i wykluczeniem, zapewnianie dostępu do usług na obszarach, gdzie jest on gorszy niż gdzie indziej, inwestowanie w poprawę funkcjonowania państwa, w tym zwiększenie efektywności administracji publicznej.

 

Minister Orłowski przypomniał założenia przyjętej przez rząd we wrześniu tego roku Strategii Rozwoju Kraju, składającej się z trzech głównych obszarów: zwiększania konkurencyjności, poprawy spójności terytorialnej oraz podnoszenia sprawności i efektywności państwa. Przedstawił także harmonogram wdrażania strategii oraz stan prac nad dokumentami na nową perspektywę. – Rozpoczęliśmy konsultacje regionalne Założeń Umowy Partnerstwa, zbieramy też opinie innych partnerów i do końca marca przedstawimy projekt Umowy do akceptacji Rady Ministrów – powiedział Minister.

 

– Gratuluję pomysłu stworzenia Platformy, to idealny czas na jej powołanie – powiedziała Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak. – Unijne fundusze są środkiem do realizacji naszego głównego celu, jakim jest rozwój przedsiębiorczości i szeroko pojętej innowacyjności – powiedziała Prezes Lublińska-Kasprzak, podkreślając przy tym, że Agencja stawia przede wszystkim na jakość projektu, a nie prawidłowe wypełnianie wniosków. Równie ważnymi co innowacyjność zadaniami PARP są także promocja firm za granicą (poprzez m.in. misje handlowe i udział w targach zagranicznych), podniesienie poziomu adaptacyjności kadr przedsiębiorstw, wspieranie klastrów (i rozwijanie ich działalności za granicą), wspieranie e-biznesu oraz stworzenie specjalnego portalu dla przedsiębiorców.

 

Przewodniczący Platformy, Wiceprezydent Pracodawców RP oraz lider Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Mirosław Ślachciak przedstawił z kolei cele, zadania i schemat działania Platformy, mającej być m.in. miejscem współpracy ekspertów z zakresu funduszy europejskich, skupionych w organizacjach członkowskich Pracodawców RP. W ramach Platformy opracowywane będą propozycje efektywnych mechanizmów dystrybucji funduszy europejskich w Polsce. Pracodawcy RP liczą na stworzenie synergii między instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie ram dla wykorzystania funduszy europejskich a ich beneficjentami, a także wypracowanie rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych oraz dostosowywanie istniejących regulacji do aktualnej sytuacji gospodarczej. Celami Platformy są także: działalność doradcza w zakresie funduszy europejskich dla administracji rządowej, konsultowanie dokumentów programowych dla obu perspektyw finansowych oraz wypracowywanie stanowisk, analiz i ekspertyz. Dodatkowo Platforma będzie przygotowywać w imieniu Pracodawców RP rekomendacje w sprawach związanych z systemem dystrybucji funduszy europejskich.