English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Parytety nie determinują sukcesu firmy

19-11-2012

Komisja Europejska uległa naciskom Parlamentu Europejskiego w sprawie parytetów w radach nadzorczych. Zdaniem Pracodawców RP to wiedza i umiejętności menedżerskie a nie płeć powinny decydować o obsadzie wysokich stanowisk w poszczególnych spółkach.

 

Wydawało się, że projekt przyjęcia obowiązkowych parytetów w radach nadzorczych dużych europejskich spółek giełdowych przepadł na dobre po tym, jak 23 października Komisja Europejska zwróciła go wnioskodawcy w celu dopracowania. Jednakże ponownie przedstawiony dokument uzyskał akceptację Komisji. Teraz musi być zaakceptowany przez Parlament oraz Radę UE.

 

– Można mieć poważne wątpliwości, czy jest to właściwa forma promowania równości płciowej – oceniają eksperci Pracodawców RP. – Przy wyborze na konkretne stanowiska powinny decydować przede wszystkim rzeczywiste predyspozycje kandydatów – ich kompetencje, wiedza, ambicje i osobowość. Jeśli pragniemy zwiększyć udział kobiet w radach nadzorczych spółek, róbmy to rozsądnie. Należy skupić się na stwarzaniu kobietom warunków do godzenia życia rodzinnego z zawodowym, do realizacji swoich aspiracji, nie zaś budowania sztucznych struktur – podkreślają eksperci Pracodawców RP i zwracają uwagę na konsekwencje wprowadzenia tego typu regulacji w państwach skandynawskich, gdzie powstała tzw. kasta „złotych spódniczek”. – Zamiast realnego zwiększenia aktywności kobiet w organach nadzorczych firm, doszło do sytuacji, w której jedna kobieta zasiada jednocześnie w kilku takich gremiach – przypominają eksperci Pracodawców RP.

 

Począwszy od 2020 roku parytety zapewniałyby kobietom 40% miejsc w radach nadzorczych dużych europejskich spółek giełdowych. Obowiązek zachowania kwot miałby dotyczyć firm zatrudniających co najmniej 250 osób i uzyskujących roczny przychód w wysokości przynajmniej 50 mln euro rocznie. W razie nie spełnienia wymogów parytetowych na firmę zostałaby nałożona sankcja – tą kwestię do szczegółowego uregulowania pozostawiono poszczególnym państwom Unii.