English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Innowacyjność kluczem do sukcesu w biznesie

06-12-2012

Zdaniem eksperta Pracodawców RP Piotra Wołejki innowacyjność to jedna z kluczowych przewag konkurencyjnych, a jej znaczenie będzie w najbliższych latach tylko wzrastać.

 

Kończy się możliwość czerpania korzyści z niższych kosztów pracy. Rezerwy tkwią w wydajności oraz właśnie w innowacjach. – Od lat pokutuje teza, że innowacje wręcz muszą się wiązać ze znaczącymi wydatkami. To nieprawda – czasem wystarczą bardzo proste rozwiązania, które można wprowadzić od ręki – mówi ekspert Pracodawców RP Piotr Wołejko.

 

Oczywiście innowacyjności nie można zadekretować. Można jednak zapewnić sprzyjające jej otoczenie prawno-regulacyjne, np. wprowadzić większe ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w innowacje czy stworzyć warunki dla funkcjonowania rynku funduszy venture capital i im podobnych, a także zachęcać do współpracy biznesu i nauki. – Dzisiejsze działania oraz zaniechania mogą zadecydować o konkurencyjności poszczególnych branż i całej gospodarki na wiele lat – mówi Piotr Wołejko. – Od dłuższego czasu wskazujemy na konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonej, długoterminowej akcji informacyjnej na temat innowacyjności, która byłaby skierowana do przedsiębiorców – dodaje ekspert. Wydaje się to o tyle pilne, że w unijnym rankingu Innovation Union Scoreboard 2011 Polska zajmuje 23. miejsce, a liczba przedsiębiorców wdrażających innowacje nie przekracza jednej piątej ogółu.

 

Jak pokazują dane GUS, polscy przedsiębiorcy wykazują niewielkie zainteresowanie tą kwestią. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową nadal są blisko trzykrotnie mniejsze od europejskiej średniej, wynoszącej 2% PKB. Brakuje mechanizmów finansowania – i stąd tak znaczący (ponad 75-procentowy) udział środków własnych. Dlatego też na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań decydują się głównie duże, zagraniczne firmy. Rynek specjalistycznych funduszy wysokiego ryzyka, dedykowanych innowacyjnym przedsiębiorstwom praktycznie nie istnieje, a kredyty w bankach nie są ani atrakcyjne, ani łatwo dostępne.

 

Daleko nam również do zakładanego przez strategię Europa 2020 poziomu nakładów na innowacje, który wynosi 3%. W Polsce w 2011 roku było to zaledwie 0,77% – czyli i tak o 0,03% więcej niż w 2010 roku. Struktura nakładów zmieniła się na korzyść przedsiębiorstw prywatnych, jednak nadal wydają one na innowacje zdecydowanie mniej niż państwo. Udział sektora publicznego w finansowaniu innowacji wyniósł w 2011 roku 55,8%, wobec 61% rok wcześniej. Cieszy podtrzymanie trendu wzrostowego w nakładach na badania i prace rozwojowe – 11,7 mld zł w ubiegłym roku wobec niespełna 10,5 mld zł w roku 2010. Nakłady na działalność innowacyjną ogółem wyniosły w 2011 roku w przedsiębiorstwach przemysłowych 20,8 mld zł, natomiast w usługowych – blisko 11 mld zł.