English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Jednolity patent europejski to wyższe koszty i ryzyko dla przedsiębiorców

07-12-2012

Pracodawcy RP ostrzegają przed negatywnymi konsekwencjami, jakie będzie miało dla polskich przedsiębiorców przyjęcie jednolitego patentu europejskiego. Nasze obawy potwierdza raport przygotowany przez firmę Deloitte. Analiza ewentualnych korzyści i strat wynikających z przystąpienia Polski do systemu jednolitej ochrony patentowej wskazuje na potencjalne negatywne konsekwencje dla rodzimych innowacyjnych podmiotów.

 

Jak donosi prasa, analiza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki potwierdza obawy krytyków jednolitego patentu europejskiego – należy się spodziewać, że nowy system będzie bardzo kosztowny dla polskich przedsiębiorców. Pracodawcy RP liczą na to, że argumenty wskazujące na ryzyko związane z przyjęciem jednolitego patentu wpłyną na decyzję rządu, który – przez wzgląd na interesy polskiej gospodarki – wycofa się ze wzmocnionej współpracy w tej dziedzinie (podobnie jak stało się w Hiszpanii i we Włoszech).

 

– Do tej pory zainteresowani mogli zapoznać się z opisem wynalazku w języku polskim, co jest bardzo istotne przy skomplikowanej terminologii technicznej, gdzie w przypadku ewentualnego sporu każdy szczegół ma znaczenie. Po przystąpieniu do nowego systemu dostępne będą tylko tłumaczenia automatyczne – przypominają eksperci Pracodawców RP. W związku z tym należy się liczyć ze znacznym wzrostem obciążeń finansowych dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli się dowiedzieć, czy nie naruszają czyjegoś patentu. Będą bowiem zmuszeni do pokrycia kosztów tłumaczenia olbrzymiej liczby dokumentów patentowych. Także ewentualne spory sądowe będą wiązały się z bardzo wysokimi kosztami. Niewątpliwie nowy system stanie się korzystniejszy dla dużych koncernów oraz dla podmiotów z państw europejskich, które są liderami innowacyjności.


Należy podkreślić, że polscy przedsiębiorcy w dziedzinie patentów nie mają nadzwyczajnych osiągnięć – w większości są to bierni uczestnicy systemu patentowego. A zatem w przypadku wprowadzenia jednolitej ochrony patentowej z nowych zasad skorzysta niewiele podmiotów, ale negatywne skutki – tj. konieczność ponoszenia nakładów na monitorowanie olbrzymiej liczby patentów w innych językach – odczuje znaczna część polskich przedsiębiorców. – Zwracamy uwagę na to, że nawet jeśli Polska wycofa się ze wzmocnionej współpracy w sprawie jednolitej ochrony patentowej, polscy przedsiębiorcy zainteresowani zgłoszeniem w ramach tego systemu będą mogli to uczynić. Zgłoszenia w jednolitej procedurze będą bowiem dostępne również dla podmiotów z państw niebędących stronami umowy – mówią eksperci Pracodawców RP i dodają: – Dlatego wobec ryzyka, jakie wiąże się z uczestnictwem w nowym jednolitym systemie ochrony patentowej, i w związku z tym, że bez ponoszenia tego ryzyka zainteresowane polskie podmioty i tak będą mogły dokonywać zgłoszeń w nowym trybie, uważamy, że najlepszym rozwiązaniem jest nieprzyjmowanie jednolitego patentu – mówią eksperci Pracodawców RP.