English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Brakuje odpowiedniego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

10-12-2012

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę dotyczącą skuteczności pomocy, jakiej państwo udziela osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Okazuje się, że zbadane formy wsparcia nie przynoszą założonych efektów. – Organizacyjny chaos, brak wykwalifikowanej kadry oraz indywidualnej oceny postępów beneficjentów pomocy prowadzą do marnotrawienia znacznych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – mówią eksperci Pracodawców RP.

 

Kontrolą NIK zostały objęte turnusy rehabilitacyjne w woj. kujawsko-pomorskim oraz warsztaty terapii zajęciowej w woj. wielkopolskim. Zasadniczym celem tych pierwszych powinny być rehabilitacja i kształtowanie umiejętności społecznych. Okazało się jednak, że niemal nie różniły się one od zwykłych turnusów sanatoryjnych czy wypoczynkowych. Z kolei warsztaty terapii zajęciowej powinny przygotowywać osoby niepełnosprawne do pracy zawodowej. Tymczasem zebrane przez NIK dane wskazują, że w latach 2010–2012 spośród 300 uczestników terapii zajęciowych w woj. wielkopolskim zaledwie 7 osób znalazło zatrudnienie. Jest to efektywność na poziomie 2%.

 

– Paradoksalnie, w wielu przypadkach dochodzi do utrwalania bierności zawodowej beneficjentów wsparcia, ponieważ turnusy stają się dla nich po prostu przyjemną formą spędzania wolnego czasu. Elementy rehabilitacji i przygotowania do zatrudnienia, zamiast dominować w programach warsztatów, są ich tylko marginalnym dodatkiem – komentują raport eksperci Pracodawców RP.

 

Szczegółowe wyniki kontroli wskazują na liczne niedociągnięcia. Udział w turnusach i terapiach brały niejednokrotnie osoby, które nie powinny być na nie w ogóle zakwalifikowane, ponieważ albo nie potrzebują rehabilitacji, ale leczenia i wypoczynku, albo z góry wiadomo, że stan zdrowia nie pozwala tym osobom na podjęcie pracy. Rażące nieprawidłowości stwierdzono również w obszarze ochrony danych osobowych uczestników warsztatów.

 

– Zasygnalizowanie przez NIK skali problemu powinno skłonić Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do rewizji przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w takim zakresie, w jakim dotyczą one różnych form rehabilitacji oraz ich skutecznego nadzoru – mówią eksperci Pracodawców RP. – Z pewnością warto rozważyć – tak jak sugeruje we wnioskach pokontrolnych NIK – zwiększenie uprawnień rad programowych warsztatów, aby mogły one na bieżąco i skutecznie wpływać na prawidłowość przebiegu rekrutacji uczestników oraz ich kwalifikowania na terapię – podsumowują eksperci organizacji.