English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają rekomendacje zmian prawa upadłościowego i naprawczego

11-12-2012

Zdaniem ekspertów Pracodawców RP podstawowe rekomendacje dotyczące zmian Prawa upadłościowego i naprawczego – takie jak restrukturyzacja zamiast likwidacji oraz odformalizowanie procedur – zasługują na poparcie.

 

Powołany przez Ministra Sprawiedliwości i wspierany przez Ministerstwo Gospodarki Zespół ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego wypracował szereg propozycji zmian. – Fakt, że w skład zespołu wchodzą głównie praktycy, powoduje, iż zaprezentowane rozwiązania odpowiadają na zapotrzebowania rynku – komentują eksperci Pracodawców RP. Chodzi tu przede wszystkim o to, by zamiast likwidacji przedsiębiorcy częściej przechodzili proces skutecznej restrukturyzacji.

 

Zdaniem ekspertów Pracodawców RP na szczególną uwagę zasługują propozycje dotyczące zachęcenia przedsiębiorców do jak najwcześniejszego rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego w formie postępowania naprawczego lub układowego. – Mają temu służyć m.in. możliwość wyboru formy postępowania dopasowanej do aktualnej sytuacji dłużnika, ale przy zabezpieczeniu praw wierzycieli, a także nowa – bardziej realistyczna – definicja niewypłacalności, czy też umożliwienie wszczynania postępowań restrukturyzacyjnych przez przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, ale jeszcze wypłacalnych – mówią eksperci Pracodawców RP.

 

Innym postulatem jest ograniczenie do trzech liczby kategorii zaspokajania wierzytelności. W pierwszej znalazłyby się m.in. należności alimentacyjne oraz renty, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości i – co zasługuje na szczególne uznanie Pracodawców RP – należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego. Wszelkie odsetki znalazłyby się w ostatniej, trzeciej kategorii.

 

Eksperci sugerują też przeniesienie wydziałów upadłościowych do sądów okręgowych oraz utworzenie Centralnego Rejestru Upadłości (CRU) – portalu informacyjnego, na którym zamieszczano by oficjalne obwieszczenia i ogłoszenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym. – Większość zaproponowanych rozwiązań zasługuje na poparcie i dobrze by było, gdyby udało się jak najszybciej przekuć je w konkretne przepisy prawa – uważają eksperci Pracodawców RP, podkreślając jednocześnie fakt, że osoby zaangażowane w prace to naukowcy i praktycy – sędziowie, syndycy, adwokaci i radcowie prawni czy ekonomiści. Przygotowali i zaprezentowali oni swoje propozycje do szerokiej dyskusji. Zdaniem ekspertów Pracodawców RP jest to praktyka, która zasługuje na pochwałę, ponieważ umożliwia wnikliwą analizę proponowanych rozwiązań jeszcze przed etapem projektowania brzmienia poszczególnych przepisów.