English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP podsumowali projekt „Jak rozmawiać z Schumanem?”

17-12-2012

7 grudnia 2012 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie eksperckie kończące realizację dwuletniego programu dofinansowywanego przez Unię Europejską pt. „Jak rozmawiać z Schumanem?”. W spotkaniu udział wzięli: eksperci organizacji, uczestnicy projektu oraz specjaliści z ramienia Instytutu Konsultantów Europejskich.


– Efektem realizacji projektu było nabycie przez jego uczestników nowych możliwości kształtowania europejskiej opinii publicznej i procesów decyzyjnych – powiedział, podsumowując projekt, Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Podkreślił także, że przed Unią Europejską stoi obecnie wiele wyzwań, a ich rozwiązanie nie będzie możliwe bez udziału polskich przedsiębiorców. – Dlatego oprócz uczestnictwa w europejskich projektach Pracodawcy RP są również aktywnymi członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu przy OECD – powiedział Andrzej Malinowski.


Głównym założeniem projektu „Jak rozmawiać z Schumanem?” było zwiększenie aktywności Pracodawców RP w europejskim dialogu społecznym. W tym celu wyszkolonych zostało 33 doradców ds. europejskiego dialogu społecznego, którzy wywodzą się z biura Pracodawców RP, organizacji regionalnych i branżowych oraz firm członkowskich. Celem projektu było także wzmocnienie członków organizacji, tak aby potrafili oni sami poruszać się po instytucjach unijnych i efektywnie działać na rzecz swoich przedsiębiorstw.


Podczas spotkania odbyły się merytoryczne dyskusje na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz światowego kryzysu gospodarczego. Po wystąpieniach takich prelegentów jak prof. Mirosław Grewiński, dr Łukasz Młyńczyk, Jerzy Samborski czy Mariusz Mielczarek głos zabierali uczestnicy, którzy dzięki kompetencjom nabytym w trakcie projektu wyrażali swoje opinie na temat funkcjonowania poszczególnych instytucji Unii Europejskiej, wprowadzanych rozwiązań prawnych, jak również możliwych sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego, który w 2009 r. dotarł do krajów Unii.


Na zakończenie spotkania Prezydent Pracodawców RP wraz z prof. Jerzym Babiakiem, Przewodniczącym Programu Konsultantów Funduszy Europejskich, wręczyli uczestnikom programu certyfikaty ukończenia szkolenia.


Projekt „Jak rozmawiać z Schumanem?” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.5.2