English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP popierają nowelizację przepisów o czasie pracy

20-12-2012

Resort pracy i polityki społecznej przedstawił długo wyczekiwany przez przedsiębiorców projekt nowelizacji kodeksowych przepisów o czasie pracy. – Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę ministerstwa, ponieważ wprowadza ona elastyczne rozwiązania, o które od dawna apelowaliśmy – mówią eksperci Pracodawców RP.

 

Zdaniem Pracodawców RP, z uwagi na spowolnienie gospodarcze oraz pogarszającą się sytuację na rynku pracy potrzebne są konkretne instrumenty prawne, które ułatwią elastyczne gospodarowanie czasem pracy, zwiększą konkurencyjność firm, ale przede wszystkim umożliwią ochronę miejsc pracy. –  Dlatego też w naszej ocenie niezwykle istotne jest to, aby zaproponowane zmiany jak najszybciej weszły w życie – mówią eksperci Pracodawców RP.

 

Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przewiduje wprowadzenie na stałe do Kodeksu pracy dwóch rozwiązań, które sprawdziły się w okresie obowiązywania tzw. ustawy antykryzysowej. Chodzi tu o możliwość stosowania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych oraz ruchomego czasu pracy. Zdaniem Pracodawców RP, gdy nasza gospodarka zwalnia, a bezrobocie na koniec roku najpewniej przekroczy 13%, warto skorzystać z pozytywnych doświadczeń związanych z tzw. ustawą antykryzysową.

 

Dłuższe okresy rozliczeniowe ułatwiają funkcjonowanie firm w okresie spadku zamówień, pozwalają również efektywnie wykorzystać zasoby kadrowe. Warto przypomnieć, że z wydłużonych okresów rozliczeniowych w ciągu dwóch lat obowiązywania specustawy skorzystało blisko 1100 firm. Dzięki temu rozwiązaniu w okresie spowolnienia gospodarczego udało się uratować wiele miejsc pracy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż 12-miesięczne okresy rozliczeniowe są od lat z powodzeniem stosowane w państwach UE, np. w Niemczech w branży motoryzacyjnej. Jest to instrument, który ułatwia organizację pracy – w szczególności w dużych przedsiębiorstwach. W konsekwencji firmy stają się bardziej konkurencyjne, co ma pozytywny wpływ na całą gospodarkę. – Z satysfakcją przyjmujemy fakt, że teraz również polscy pracodawcy będą mogli korzystać z tych rozwiązań – mówią eksperci Pracodawców RP.

 

Z kolei ruchomy czas pracy zakłada różne godziny jej rozpoczynania i kończenia, co pozwala na godzenie pracy z innymi obowiązkami (np. rodzinnymi lub dokształcaniem się pracowników). Podkreślamy, że stanowi to rozwiązanie, o które postulowały zarówno związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców. – Jesteśmy przekonani, że na proponowanych zmianach skorzystają obie strony – pracownicy i pracodawcy – mówią eksperci Pracodawców RP. Pracownicy, za zgodą pracodawcy, będą mogli rozpoczynać dzień pracy o dowolnej godzinie, a pracodawcy nie będą obciążani obowiązkiem wypłacania dodatków za godziny nadliczbowe. Eksperci Pracodawców RP wielokrotnie sygnalizowali, że dotychczas obowiązująca w tym zakresie regulacja jest niewłaściwa i wymaga zmiany. – Dlatego w pełni akceptujemy przygotowane przez stronę rządową rozwiązania prawne. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że w przedstawionym projekcie nie została uregulowana kwestia doby pracowniczej. Jednocześnie mamy nadzieję, że wprowadzenie przepisów umożliwiających stosowanie ruchomego czasu pracy nieco zniweluje dotychczasowe problemy związane z kodeksową definicją doby pracowniczej – mówią eksperci Pracodawców RP.

 

Istotne jest to, że przedstawione w projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej rozwiązania będą mogły zostać wdrożone jedynie w drodze układu zbiorowego pracy lub porozumienia. W opinii Pracodawców RP taki zapis przyniesie korzyści dla obu stron oraz wzmocni dialog na poziomie zakładu pracy. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że dotychczas nie wykorzystywaliśmy potencjału partnerów społecznych, nie dając im szansy na wprowadzenie w firmach elastycznych form czasu pracy.