English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Najwyższy czas na digitalizację faktur

15-07-2010

Już ponad 2 200 internautów dołączyło do akcji protestacyjnej „Chcę legalnie wysyłać faktury e-mailem” prowadzonej na serwisie społecznościowym facebook.com. Obrazuje to, jak dużą popularnością, nie tylko wśród przedsiębiorców, cieszą się postulaty liberalizacji przepisów dotyczących wykorzystywanie w obrocie podatkowym faktur sporządzonych w formie elektronicznej bez potrzeby korzystania z podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez system elektronicznej wymiany danych (EDI).

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej od dawna postulują, by można było korzystać z faktur w formie elektronicznej oraz faktur przesyłanych mailem bez potrzeby korzystania z - ciągle stosunkowo drogiego –podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez system elektronicznej wymiany danych (EDI). - Dlatego też proponujemy wprowadzenie zmian idących w kierunku rozluźnienia gorsetu regulującego wymagania dotyczące zabezpieczeń faktur sporządzanych, przesyłanych i przechowywanych w formie elektronicznej – mówi ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik. W podobnym kierunku dąży Komisja Europejska, która, by usunąć prawne przeszkody w fakturowaniu elektronicznym wynikające z dyrektywy o VAT, w projekcie nowelizacji proponuje m.in. wykreślenie przepisu wprowadzającego generalny wymóg uwierzytelniania faktur przesyłanych w formie elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym lub przy wykorzystaniu elektronicznej wymiany danych (EDI).

 

Cała sprawa nabrała dodatkowego kolorytu po opublikowaniu uzasadnienia do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2010 r., w którym - na gruncie obowiązujących obecnie przepisów - dopuszczone zostało przesyłanie bez dodatkowych zabezpieczeń faktur sporządzanych i przesyłanych w formie elektronicznej, a później drukowanych i przechowywanych na papierze (nie są to „faktury elektroniczne” w klasycznym rozumieniu). Pomimo tego, że Ministerstwo Finansów wyrok ten „respektuje, ale się z nim nie zgadza”, Pracodawcy RP postulują, by opierając się na przepisach dyrektywy o VAT w obecnym kształcie, które nie zabraniają liberalizacji przepisów w tym zakresie, rozpoczęło ono prace nad nowym rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o podatku od towarów i usług, które powinno podążać w kierunku wskazanym przez projekt Komisji Europejskiej i proprzedsiębiorcze tezy zawarte w orzeczeniu NSA.


- Kwestia faktur wystawianych w formie elektronicznej, zarówno tych przechowywanych w tej formie jak i drukowanych w celu przechowywania, powinna wreszcie doczekać się jasnej regulacji prawnej stymulującej rozwój tej formy wymiany dokumentów – podkreśla Adam Kwaśnik.