English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

SRI Workshop Day 2013 – odpowiedzialne inwestowanie jest opłacalne

01-02-2013

– Wartość aktywów funduszy stosujących strategie odpowiedzialnego inwestowania (SRI) wyniosła w 2012 r. w Europie prawie 7 bln euro, co oznacza wzrost o 36% w porównaniu do roku poprzedniego – powiedział François Passant, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Forum ds. Zrównoważonego Inwestowania Eurosif, podczas SRI Workshop Day 2013. Było to seminarium zorganizowane w ramach prac koordynowanej przez Pracodawców RP Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji, działającej przy rządowym Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

 

François Passant przedstawił również dane dla rynku polskiego, na którym wartość funduszy stosujących strategie odpowiedzialnego inwestowania ledwie przekracza 50 mln złotych. Dodał, że wzrost może nastąpić już niedługo – dzięki znajdującemu się obecnie na etapie konsultacji w Parlamencie Europejskim rozporządzeniu Komisji Europejskiej, wg którego europejskie instytucje finansowe będą miały obowiązek publikowania dokumentów zawierających tzw. kluczowe informacje (ang. key information document, KID). Będą one obejmować m.in. opis oferowanych funduszów inwestycyjnych i emerytalnych, z uwzględnieniem danych na temat wzięcia w rachubę kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG) w analizach inwestycyjnych.

 

Kolejni uczestnicy spotkania podejmowali kwestie związane z praktyką odpowiedzialnego inwestowania w Polsce i Europie. Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Robert Sroka zaprezentował wypracowane w ramach Grupy Roboczej Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania, stanowiące praktyczny przewodnik dla firm na temat tego, jak i dlaczego zacząć uwzględniać SRI w swoich politykach inwestycyjnych.

 

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, przekonywał z kolei, że polski rynek jest już przygotowany na odpowiedzialnych inwestorów. – Dzięki partnerskiemu projektowi SEG, Taxand i GES „Analiza ESG spółek w Polsce”, w którym zbadano poziom ujawniania danych pozafinansowych każdej spółki giełdowej notowanej na GPW i NewConnect, inwestorzy mogą włączyć wskaźniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym w proces analizy – mówił podczas spotkania dr Kachniewski.


Analityk CDM Pekao SA Piotr Kaźmierkiewicz przedstawił analizę, z której wynika, że wysoki poziom ujawnianych danych pozafinansowych może być dodatnio skorelowany z osiąganiem przez spółki na rynku akcyjnym wyższych stóp zwrotu – przy jednoczesnym niższym poziomie ryzyka – niż ma to miejsce w spółkach o niskim albo zerowym poziomie ujawniania takich danych.

 

Katarzyna Stawinoga z Departamentu Relacji z Inwestorami Banku Millennium zobrazowała to, jak udział Banku w indeksie spółek odpowiedzialnych RESPECT oraz współpraca z inwestorami przekładają się na wzrost wiarygodności i umocnienie pozycji spółki na rynku. Natomiast Cezary Mech, Prezes Agencji Ratingu Społecznego, pokazał szerszą perspektywę zasadności wzięcia pod uwagę odpowiedzialnych inwestycji, przy uwzględnieniu trendów demograficznych, które będą wpływały na zwiększenie skłonności do oszczędzania. Paweł Pelc, Wiceprezes Agencji, podkreślił z kolei możliwość unikania ryzyka inwestycyjnego, związanego z problemami finansowymi nieodpowiedzialnych spółek.

 

Adam Grzymisławski, przedstawiciel Taxand, zaprezentował inwestorom globalny trend, polegający na wciąż rosnącym poparciu dla wspieranych przez ONZ Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI). Liczba sygnatariuszy na świecie przekroczyła już 1100, a zarządzają oni aktywami o wartości ponad 30 bln USD. PRI oferuje szereg narzędzi i inicjatyw, wspomagających sygnatariuszy we wdrażaniu ww. Zasad. Polski sygnatariusz jest na razie tylko jeden, więc przystąpienie do inicjatywy może być dla instytucji finansowych dobrym sposobem na wyróżnienie się na rynku i zyskanie przewagi.

 

Seminarium zakończyła dyskusja dotycząca tego, jak rozwijać SRI w Polsce. Dyrektor Eurosif przedstawił drogi rozwoju rynków na Zachodzie, gdzie głównymi czynnikami wzrostu były pojawienie się dużych graczy, a często także legislacja, zobowiązująca do wzięcia pod uwagę odpowiedzialnego inwestowania. W związku z tym pionierska faza, w jakiej znajduje się polski rynek, stwarza duże szanse dla instytucji, które zdecydują się jako pierwsze wprowadzić i wypromować odpowiedzialne produkty finansowe.

 

Seminarium zostało zorganizowane 29 stycznia br. w siedzibie Pracodawców RP, a patronat nad wydarzeniem objęły: Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerem wydarzenia był Bank Millennium.

 

Zachęcamy do zapoznania  się z załączonymi prezentacjami przygotowanymi przez uczestników spotkania.

 

Więcej informacji udziela:
Robert Sroka
Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji
Ekspert ds. CSR Pracodawców RP
e-mail: ,
tel.: + 48 506 92 66 70