English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Dodatkowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem to złe rozwiązanie

06-02-2013

Zdaniem Pracodawców RP proponowana nowelizacja Kodeksu pracy, zwiększająca liczbę dni wolnych na opiekę nad dziećmi, nie będzie zachęcać rodziców do podjęcia decyzji o powiększeniu rodziny.

 

Pracodawcy RP nie zgadzają się na to, aby koszty polityki prorodzinnej były ponoszone wyłącznie przez pracodawców – a takie jest stanowisko posłów, którzy dziś zajmą się tą nowelizacją. – Uważamy, że odpowiedzialność w tym zakresie powinna spoczywać na państwie, a nie na przedsiębiorcach – mówią stanowczo eksperci organizacji. 

 

Przypominają jednocześnie, że poselski projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy uzależnia wymiar dni wolnych na opiekę nad dzieckiem od liczby dzieci. Autorzy projektu proponują, aby przy wychowaniu jednego dziecka (do 14 lat) nadal przysługiwały dwa dni wolne od pracy. W przypadku wychowywania dwójki dzieci byłyby to trzy dni, a trójki i więcej – cztery dni.


– O ile trudno polemizować z potrzebą wsparcia rodzin wielodzietnych, o tyle nie można uznać za słuszne stwierdzenia, że ustawowe zwiększenie liczby dni wolnych na opiekę zaowocuje wzrostem poziomu dzietności – twierdzą eksperci Pracodawców RP. – Trzeba pamiętać, że na dzietność ma wpływ szereg czynników – np. dostępność opieki instytucjonalnej. Dlatego jest mało prawdopodobne, aby dodatkowe dni wolne od pracy warunkowały decyzję o powiększeniu rodziny – podkreślają przedstawiciele organizacji.


Eksperci Pracodawców RP przypominają, że dodatkowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem w każdym roku kalendarzowym to przywilej, którego trudno szukać w systemach prawnych innych państw UE. Podobne uprawnienie do tego zawartego w art. 188 polskiego k.p. zakłada jedynie grecki system prawny – są to 4 dni wolne od pracy na kontakty rodzica ze szkołą dziecka. Ciekawe rozwiązanie przyjęto zaś w Czechach, gdzie kwestia dodatkowych dni wolnych z tytułu szczególnych sytuacji rodzinnych jest przedmiotem porozumienia na poziomie zakładu pracy. – Taka koncepcja wydaje się warta rozważenia – mówią eksperci Pracodawców RP.


Nie można zapominać o tym, że oprócz przysługujących pracownikom uprawnień związanych z rodzicielstwem Kodeks pracy przewiduje również w każdym roku kalendarzowym cztery dni urlopu na żądanie. Dlatego też w praktyce liczba dni wolnych, które można wykorzystać na opiekę nad dzieckiem, wynosi nawet sześć dni. – W tej sytuacji wprowadzanie dodatkowych dni wolnych jest niezasadne. Ponadto nierzadko zdarza się, że ustawowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem są wykorzystywane przez pracowników wówczas, gdy przysługujący urlop wypoczynkowy został już wyczerpany. Problematyczna jest więc kwestia nie tyle liczby dni wolnych, ile raczej sposobu ich wykorzystania – podkreślają eksperci.

 

Należy także zauważyć, że obecne regulacje Kodeksu pracy (dział VIII) przyznają pracownikom szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem. – Są one wystarczające, natomiast wprowadzenie szerszej możliwości korzystania z elastycznego czasu pracy ułatwiłoby pracownikom godzenie życia zawodowego z prywatnym oraz wypełnianie obowiązków rodzicielskich, np. wizyt w szkole czy przedszkolu, czy tez planowanych wizyt lekarskich – kończą eksperci Pracodawców RP.