English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zakończył się I dzień Polskiego Kongresu Gospodarczego

23-04-2013

Bezpieczeństwo energetyczne i koordynacja polityki związanej z tym sektorem były głównymi tematami debat i paneli pierwszego dnia Polskiego Kongresu Gospodarczego 2013, organizowanego przez Pracodawców RP. Gościem honorowym wydarzenia, odbywającego się pod hasłem „Energia Polskiej Gospodarki”, był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski. W środę drugi i ostatni dzień Kongresu, podczas którego przedstawione zostaną m.in. wnioski i rekomendacje.

 

W swoim wystąpieniu Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił potrzebę prowadzenia spójnej polityki energetycznej i zapewnienia ładu instytucjonalnego w tym zakresie. Prezydent ocenił, że ostatnie wydarzenia skłaniają do myślenia o tym, iż polityka energetyczna powinna znajdować ścieżkę kompromisu między aspektami polityki zagranicznej a aspektami rodzimej gospodarki. – Potrzebne jest przyspieszenie prac legislacyjnych dotyczących polityki energetycznej państwa – zaznaczył. – Warto odnotować nie tylko stojące przed nami wyzwania,lecz także niewątpliwe osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa energetycznego – podkreślił Prezydent Komorowski. – Naszym wspólnym celem powinna być strukturalna przebudowa energetyki, jako motoru naszego rozwoju. Konkurencyjność rynków energii to budowa miejsc pracy i odnowa przemysłu – dodał Bronisław Komorowski, zapowiadając jednocześnie, iż w maju zamierza zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, dotyczące kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polski, skutków podjętych działań, a także planów na przyszłość.

 

– Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – jednocząc najsilniejszą reprezentację elit tworzących naszą gospodarkę – czują się współodpowiedzialni za ekonomiczne jutro całego państwa oraz za sytuację w polskich domach i przedsiębiorstwach – powiedział z kolei Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, podkreślając, iż rolą przedsiębiorców jest szukanie najlepszych sposobów wzmocnienia siły i konkurencyjności firm, którymi zarządzają, zaś rola polityków polega na szukaniu optymalnych ku temu rozwiązań. – Ważne jest to, aby decyzje podejmowane przez polityków i urzędników uwzględniały tempo życia gospodarczego. Najlepsze nawet rozwiązanie wdrożone po czasie nie da bowiem efektu – tak jak to ma niestety miejsce w przypadku regulacji dotyczącej gazu łupkowego – powiedział Prezydent Malinowski. W jego opinii to właśnie od energetyki w dużej mierze zależy tempo postępu cywilizacyjnego w naszym kraju – budowanie konkurencyjnych przewag bądź skazywanie się na wegetację na obrzeżach bogatej części Europy. To od bezpieczeństwa energetycznego państwa zależał będzie dobrobyt przyszłych pokoleń Polaków.

 

W pierwszym dniu Kongresu wziął także udział Wiceminister Gospodarki Jerzy Pietrewicz. Zwrócił uwagę na potrzebę podjęcia działań stabilizujących polski rynek energetyczny. – Do 2020 r. planowane jest wycofanie mocy na poziomie 6 400 megawatów, tymczasem realne inwestycje to 2500 megawatów. Musimy więc szukać rozwiązań alternatywnych, m.in. lokalnych źródeł energii, inwestycji w gaz ziemny i łupkowy – powiedział Wiceminister. Podkreślił, iż z dzisiejszej perspektywy inwestycje zbyt wolno podążają za oczekiwaniami. – Ministerstwo Środowiska wydało 113 koncesji na rozpoznanie zasobów gazu łupkowego, przeprowadzono 39 odwiertów rozpoznawczych. Mam nadzieję, że to okres przejściowy, a tempo inwestycji będzie nieporównanie większe – dodał Jerzy Pietrewicz. – Dziś jesteśmy na etapie weryfikowania polityki energetycznej – co się udało, a co jest wyzwaniem. Bezpieczeństwo energetyczne jest bez porównania większe niż 10 lat temu, ale musimy być przygotowani na to, co będzie za dekadę. W nowej polityce energetycznej powinno znaleźć się miejsce na wyzwania o charakterze technologicznym, np. otwarcie się na nowe źródła energii – powiedział Pietrewicz, podkreślając jednocześnie potrzebę zintegrowanej polityki energetycznej. – Kluczowa wydaje się integracja systemowa, związana z budową stabilnego rynku umożliwiającego długofalowy rozwój całej polskiej gospodarki – zakończył wiceminister.

 

W zarejestrowanym wcześniej wystąpieniu Jerzy Buzek powiedział, że w obniżeniu cen energii może pomóc wolny, wspólny dla całej Unii rynek energii. – Od cen energii zależą także wszystkie inne ceny i konkurencyjność całej gospodarki – zaznaczył Buzek.

 

Uczestnicy debaty Energia polskiej gospodarki – polityka energetyczna wobec wyzwań gospodarczych stojących przed Polską wskazywali najważniejsze problemy związane z polskim sektorem energetycznym, do których zaliczyli m.in. niestabilność prawa, zbyt długie procesy legislacyjne, rolę państwa w inwestycjach w tym sektorze. Prezes JSW Jarosław Zagórowski nawoływał do podjęcia strategicznych decyzji co do przyszłości polskiej energetyki. – Jeśli nadal będziemy tylko dyskutować, w 2016 r. dojdzie do kryzysu energetycznego. Wszyscy przecież wiemy, że nowych bloków energetycznych nie wybuduje się w rok czy dwa – powiedział Prezes JSW. Z kolei Prezes PGE Krzysztof Kilian podkreślał rolę pomocy państwa w realizacji nierentownych projektów. – Jednym z najważniejszych aspektów jest rzeczywiste, a nie deklaratywne wsparcie dla krajowego wydobycia gazu – powiedziała natomiast Prezes PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa. – Będziemy inwestować więcej, szybciej i sprawniej, ale musimy mieć wsparcie od Ministerstwa – zadeklarowała Prezes Piotrowska-Oliwa.

 

Organizatorzy dziękują partnerom i sponsorom za pomoc w organiacji Polskiego Kongresu Gospodarczego 2013.

 

 

                                                                         PATRON HONOROWY

 

                                          

 

                                      

                                                                     PARTNERZY STRATEGICZNI

 

                                                

 

 

                                                                          SPONSOR DIAMENTOWY

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                SPONSOR ZŁOTY

 

 

                                                                             

 

 

                                                                             SPONSORZY SREBRNI