English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Stanowisko Pracodawców RP do projektu założeń nowelizacji ustawy refundacyjnej

08-05-2013

– Po zapoznaniu się z projektem założeń nowelizacji ustawy refundacyjnej widać, że Ministerstwo Zdrowia dostrzegło konieczność zmian w wielu problematycznych obszarach, co do których uczestnicy rynku zgłaszali uwagi w ostatnich kilkunastu miesiącach – powiedział Paweł Sztwiertnia, ekspert Pracodawców RP ds. ochrony zdrowia oraz Dyrektor Generalny INFARMY.

 

W opinii Pawła Sztwiertni publikacja założeń do projektu ustawy jest przejawem dobrej praktyki legislacyjnej – pozwala zapoznać się wszystkim zainteresowanym z obszarami, których zmiany będą dotyczyć. Przeprowadzenie konsultacji społecznych na etapie nowelizacji przepisów ustawy jest dla wszystkich uczestników rynku bardzo ważne i przełoży się na jakość zmienionego prawa.

 

Zdaniem eksperta Pracodawców RP dokument ten podejmuje najważniejsze problemy, jakie ujawniły się od momentu obowiązywania ustawy refundacyjnej, ale należy jednocześnie podkreślić, że projekt założeń ma charakter ogólny i kierunkowy.

 

– Z punktu widzenia wszystkich uczestników rynku kluczowe będzie bowiem zarówno ostateczne brzmienie przepisów ustawy jak i to, jak intencja wyrażona w założeniach przez ustawodawcę przełoży się na konkretne rozwiązania – powiedział Paweł Sztwiertnia. Dlatego dopiero publikacja projektu nowelizacji pozwoli ocenić potencjalne skutki nowych przepisów.

Ekspert Pracodawców RP podkreśla jednocześnie, że zaproponowane zmiany mają znaczenie nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorców, ale mogą przełożyć się też na ułatwienia w dostępie do leków dla pacjentów.