English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Nowi członkowie Pracodawców RP

13-06-2013

Do grona Pracodawców RP dołączyli:

 

  • Bumar Elektronika S.A. 

Bumar Elektronika S.A. jest jedną z najważniejszych i największych spółek działających w sektorze polskiego przemysłu obronnego, a także jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych RP. 

 

Od kilkudziesięciu lat spółka prowadzi prace badawcze w dziedzinach radiolokacji, systemów dowodzenia i kierowania oraz radioelektronicznych systemów rozpoznania.

 

  • Bumar PCO S.A.

Bumar PCO S.A. należy do Grupy Kapitałowej Bumar – narodowego koncernu zbrojeniowego, skupiającego m.in. spółki polskiego przemysłu obronnego o specjalizacji radarowej, rakietowej i amunicyjnej, a także producentów wozów bojowych oraz indywidualnego wyposażenia żołnierza.

 

Bumar PCO S.A. jest czołowym krajowym producentem zaawansowanego technicznie sprzętu optoelektronicznego, opartego na technologiach noktowizyjnych, termowizyjnych i laserowych. Wyroby spółki znajdują uznanie zarówno wśród odbiorców wojskowych, jak i współpracujących z nimi wytwórców krajowych i zagranicznych. Wysoka jakość oferowanych produktów i usług potwierdzona jest licznymi certyfikatami i nagrodami.

 

  • Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne – BELMA S.A.

BELMA jest jedynym w kraju producentem min przeciwpancernych, zapalników i wykrywaczy min. Posiada odpowiedni potencjał techniczno-produkcyjny i wysoko wykwalifikowany zespół doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej. Od ponad 60 lat produkuje urządzenia przeciwwybuchowe, wykorzystywane w instalacjach elektrycznych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. Oferowane przez firmę urządzenia elektryczne są efektem własnych nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, chronionych licznymi patentami

 

Wyroby BELMY gwarantują bezpieczeństwo pracy w przemyśle górniczym, okrętowym i chemicznym. Ponadto firma od ponad 30 lat współpracuje z zagranicznymi partnerami, realizując usługi z zakresu obróbki metali i przetwórstwa tworzyw.

 

BELMA jest obecnie członkiem DYWIZJI AMUNICJA Grupy BUMAR, dzięki czemu posiada zwiększone możliwości rozwoju i wzmocnioną pozycję na rynku.

 

  • Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.

 Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą broni dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na eksport i na rynek cywilny.

 

Zakres działalności Spółki obejmuje wytwarzanie: karabinków, pistoletów maszynowych, pistoletów samopowtarzalnych oraz broni sportowej i zestawów treningowych. Spółka zapewnia szeroki zakres usług rusznikarskich, wykonuje również usługi na zlecenie firm zewnętrznych, wykorzystując doświadczenie i umiejętności załogi oraz nowoczesny i różnorodny park maszynowy.

 

  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" Sp. z o.o.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM" sp. z o.o. w Gliwicach jest jedyną tego typu przemysłową jednostką badawczo-rozwojową w Polsce. Jako bezpośrednie zaplecze badawczo-rozwojowe, modernizacyjne i produkcyjno-wdrożeniowe przemysłu obronnego realizuje szereg prac na rzecz obronności kraju. Prowadzi również działalność na potrzeby gospodarki narodowej.

 

Prace realizowane są w pełnym cyklu rozwojowym – od pomysłu, poprzez wykonanie projektu i prototypu, aż po badanie i wdrożenie. Zaplecze produkcyjne i badawcze wyposażone jest w unikatowe maszyny i urządzenia wytwórcze oraz specjalistyczną aparaturę pomiarową i stanowiska badawcze.

 

  • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Polska Federacja Producentów Żywności została powołana w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego – jednej z największych i najsilniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Członkami PFPŻ są wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce. Od ośmiu lat Federacja pomaga im w budowaniu mocnej pozycji na tym rynku.

 

Federacja reprezentuje polski przemysł żywnościowy na  forum całego przemysłu spożywczego UE. Monitoruje wszelkie zmiany w unijnych przepisach żywnościowych i informuje o nich na bieżąco firmy stowarzyszone. Od 2004 r. umożliwia też polskim przedsiębiorstwom aktywny współudział w  kształtowaniu tych przepisów.

 

  • Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „STRUNBET” Sp. z o.o.

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „STRUNBET” w Bogumiłowicach to wiodący producent strunobetonowych podkładów, podrozjazdnic oraz żelbetonowych płyt przejazdowych dla infrastruktury kolejowej i tramwajowej w Polsce.

 

Od ponad 50 lat fabryka kroku odpowiada na stale rosnące wymagania rynku, związane z podwyższonymi prędkościami pojazdów szynowych czy zwiększonymi obciążeniami na oś, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Firma dysponuje nowoczesną technologią, która zapewnia naszym klientom prawidłowe, powtarzalne parametry produkcji i jej najwyższą jakość.

 

Spółka oferuje: podrozjazdnice strunobetonowe, podkłady kolejowe strunobetonowe, podkłady tramwajowe strunobetonowe, podkłady podsuwnicowe, podkłady wzdłużne tramwajowe, płyty żelbetowe.

 

  • Zakłady Mechaniczne „BUMAR ŁABĘDY” S.A.

Zakłady Mechaniczne „BUMAR ŁABĘDY” S.A. od wielu lat zajmują miejsce w ścisłej czołówce producentów sprzętu i uzbrojenia wojskowego w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych.
 

Spółka dostarcza wysokiej jakości sprzęt pancerny, w tym czołgi, wozy zabezpieczenia technicznego i mosty. Firma jest także producentem maszyn budowlanych, żurawi, dźwigów, koparek oraz ładowarek.
 

Oferuje również konstrukcje spawane, narzędzia, odlewy, koła zębate, a także pakiety usług – w tym wykonywanie obróbki cieplnej, pokryć ochronnych, cięcia plazmonowego i laserowego.