English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Resort finansów przygotowuje nowelizację ustawy o finansach publicznych

17-06-2013

Zadłużenie polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosło w pierwszym kwartale 2013 r. o 3,5 proc. Ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski podkreśla, że oficjalny poziom państwowego długu publicznego utrzymuje się poniżej drugiego progu ostrożnościowego (55 proc. PKB) już tylko sztucznie, jedynie dzięki zabiegom księgowym.

 

Pracodawcy RP od wielu lat przypominają o konieczności przeprowadzenia reformy finansów. Niestety, kolejne rządy, prowadząc procykliczną politykę fiskalną, doprowadziły do tego, iż  dług publiczny jest dziś na niebezpiecznie wysokim poziomie. – Często problem ten próbuje się rozwiązać w najłatwiejszy sposób, czyli zwiększając obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, a także ograniczając prorozwojowe wydatki inwestycyjne. Na dłuższą metę to jednak droga donikąd – uważa ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Jego zdaniem okres spowolnienia gospodarczego nie jest co prawda najlepszym momentem na konsolidowanie finansów publicznych, lecz w obecnej sytuacji nie ma  innego wyjścia. Zdając sobie z tego sprawę, Ministerstwo Finansów rozpoczęło właśnie prace nad projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zakładającym wprowadzenie bardziej rozbudowanych reguł fiskalnych. – Pozwoliłyby one na zdyscyplinowanie finansów publicznych w dobrych czasach, umożliwiając zmniejszenie poziomu zadłużenia, a równocześnie zapobiegłyby konieczności chaotycznego cięcia wydatków lub podnoszenia podatków w momencie wystąpienia trudności gospodarczych – uważa Kozłowski.

 

Ekspert Pracodawców RP pozytywnie ocenia m.in. propozycję objęcia restrykcjami znacznie większej liczby kategorii wydatków sektora finansów publicznych niż dotychczas. – Nowe zasady zmusiłyby rządzących do prowadzenia bardziej zrównoważonej polityki fiskalnej – twierdzi Kozłowski, dodając, iż szczegółowe mechanizmy funkcjonowania stabilizującej reguły wydatkowej powinny być przedmiotem dalszej dyskusji.

 

Kozłowski podkreśla, że przedstawienie projektu w tym momencie można też wiązać z chęcią ominięcia obecnych zapisów ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi, w przypadku przekroczenia pierwszego progu ostrożnościowego, relacja deficytu budżetu państwa do jego dochodów nie może wzrastać w kolejnych latach.

 

Projektowane rozwiązania mają zostać przyjęte jeszcze przed końcem roku, co ograniczy wzrost wydatków budżetowych w 2014 r.