English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zacieśnienie polsko-izraelskiej współpracy gospodarczej jest wielką szansą dla obu krajów

18-06-2013

Możliwość rozwoju współpracy między przedsiębiorcami z Polski i Izraela, deregulacja gospodarki oraz współpraca biznesu z uczelniami wyższymi były głównymi tematami, które zostały poruszone podczas wizyty Zvi Orena – Prezydenta Stowarzyszenia Producentów Izraela (MAI) i jednocześnie Prezesa Federacji Organizacji Gospodarczych Izraela – w siedzibie Pracodawców RP.

 

Jednym z głównych celów wizyty prominentnego przedstawiciela izraelskich przedsiębiorców było zdiagnozowanie możliwości powiększenia współpracy gospodarczej między Polską a Izraelem. Zdaniem Zvi Orena, obecny poziom obrotów handlowych jest niewystarczający. Zwrócił uwagę, że aby zmienić ten stan rzeczy, przygotowany zostanie elastyczny plan działań, dostosowany do potrzeb przedsiębiorców z obu krajów.


Jak podkreślał Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, największa i najstarsza organizacja polskich pracodawców gotowa jest włączyć się w poprawianie polsko-izraelskiej współpracy biznesowej.


Zvi Oren i Andrzej Malinowski zgodzili się co do tego, że poprawa relacji gospodarczych zależy przede wszystkim od zmniejszenia gospodarczych regulacji – narzucanych przez Unię Europejską, ale także przez rząd Polski i Izraela. Zaapelowali o podjęcie odpowiednich działań deregulacyjnych. Jak bowiem podkreślono w trakcie spotkania, decydenci polityczni muszą zrozumieć, że podatki płacą tylko przedsiębiorcy odnoszący sukcesy.


W trakcie rozmów zwrócono także uwagę na niemal bliźniacze problemy dotykające rynki pracy i edukacji zawodowej – włącznie z problemami wynikającymi z niedostosowania Kodeksu pracy do rzeczywistości. Prezydent MAI podkreślił, że w Izraelu – tak jak i w Polsce – brakuje koordynacji na linii: szkoły/uczelnie – rynek pracy. Zdaniem Zvi Orena, nieważne jest to, że w Izraelu są wysokiej klasy specjaliści, skoro niekoniecznie jest na nich zapotrzebowanie w kraju.


Stowarzyszenie Producentów Izraela (MAI) to niezależna organizacja przedsiębiorców, w szczególności przemysłowców, reprezentująca przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i należące do kibuców. Organizacja uczestniczy w procesie legislacyjnym w kwestiach takich jak prawo pracy i eksport. Około 2000 bezpośrednich i pośrednich członków MAI generuje ponad 90% produkcji przemysłowej Izraela. Prezydent MAI jest także przewodniczącym Federacji Izraelskich Organizacji Ekonomicznych, która zrzesza przedstawicieli praktycznie wszystkich sektorów izraelskiej gospodarki.