English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Gospodarka wraca na dobre tory

07-08-2013

Według najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 13,1%. W porównaniu z poprzednim miesiącem wskaźnik ten spadł więc o 0,1 pkt proc. Eksperci Pracodawców RP oceniają, że z uwagi na czynniki sezonowe wyniki te nie powinny być zaskoczeniem. Co więcej, widoczne są oznaki odbicia w przemyśle – wskaźnik PMI wzrósł z 49,3 w czerwcu do 51,1 w lipcu.

 

Zdaniem Pracodawców RP stopa bezrobocia powinna nieznacznie zmniejszyć się w sierpniu i być może również we wrześniu. – Raczej nie uda się jednak przełamać poziomu 13% bezrobocia, a nawet jeśli, to wyłącznie krótkotrwale. Musimy także spodziewać się tego, że w okresie jesienno-zimowym liczba osób bez pracy zwiększy się, a stopa bezrobocia może przekroczyć nawet 14% – oceniają eksperci Pracodawców RP.

 

W ich opinii gospodarka mimo wszystko wraca na dobre tory. – Drugie półrocze powinno być znacząco lepsze od pierwszego, a wzrost PKB w całym roku wyniesie 1,3–1,5% – dodają eksperci Organizacji. Motorem wzrostu pozostaje eksport, a główni partnerzy handlowi Polski, w szczególności Niemcy, również cieszą się z coraz korzystniejszych odczytów PMI. Według danych Ministerstwa Gospodarki, wzrost wyniesie 0,8% PKB – wobec 0,5% PKB w I kwartale.

 

Nadal jednak istnieje konieczność podjęcia pilnych działań związanych z kondycją rynku pracy. – Sytuacja, w której mamy 2,1 mln bezrobotnych, wymaga wprowadzenia rozwiązań prawnych, ułatwiających pracodawcom utrzymanie i tworzenie miejsc pracy – zaznaczają eksperci Organizacji. Jak podkreślają, krokiem w dobrą stronę jest przyjęcie ustawy dotyczącej elastycznego czasu pracy. – Nadal jednak oczekujemy przyśpieszenia prac legislacyjnych nad tzw. ustawą antykryzysową bis – dodają. Pracodawcy RP liczą na to, że rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy, szybko wejdą w życie.

 

Jak wskazuje resort pracy i polityki społecznej, do spadku bezrobocia przyczyniły się przede wszystkim: wzrost liczby wyrejestrowanych bezrobotnych z powodu podjęcia pracy (głównie sezonowej) oraz aktywizacja bezrobotnych w ramach działań urzędów pracy. Jednak w ocenie Pracodawców RP ilość środków przeznaczanych z Funduszu Pracy na aktywizację wciąż jest niewystarczająca. Dlatego uważamy, że trzeba zmienić zasady dysponowania zasobami Funduszu, tak aby decydujący głos w tej kwestii należał do partnerów społecznych.