English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Platforma „Polski Przemysł Obronny" to duża szansa na dynamiczny rozwój sektora

30-08-2013

W piątek w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się uroczysta inauguracja działalności Platformy „Polski  Przemysł Obronny" połączona z seminarium „Rola przemysłu obronnego w rozwoju społeczności lokalnych”. Organizatorem wydarzenia byli Pracodawcy RP.

 

Przemysł obronny to, obok Sił Zbrojnych RP, jeden z podstawowych czynników zapewniających niezawisłość państwa. Pełni również ważne funkcje gospodarcze – tworzy miejsca pracy, a także stanowi źródło przychodów z tytułu podatków i dywidend. Silna „zbrojeniówka” to również większe nakłady na badania i rozwój, tworzące nowoczesne technologie, które mogą znaleźć cywilne zastosowanie.

 

Polski przemysł obronny musi dziś zmierzyć się z dwiema najważniejszymi kwestiami – konsolidacją branży oraz nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami. Efektem końcowym procesu zmian zachodzących w „zbrojeniówce” ma być powstanie konkurencyjnego i godnego zaufania dostawcy uzbrojenia zarówno dla Sił Zbrojnych RP, jak i dla zagranicznych nabywców.

 

Konsolidacja branży to wielka szansa i jednocześnie wielkie wyzwanie – powiedział podczas uroczystej inauguracji działalności Platformy „Polski Przemysł Obronny" (PPO) Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. – Jest to tym ważniejsze, że wielkie, globalne firmy coraz bardziej zawłaszczają rynek. Dlatego trzeba stworzyć polskie specjalizacje. By to osiągnąć, konieczne jest współdziałanie polskich przedsiębiorstw – dodał Minister Piechociński. Podkreślił też znaczący fakt, iż do powołania PPO doszło właśnie w siedzibie Ministerstwie Gospodarki. – Realizujemy wiele misji zagranicznych, dzięki którym wspieramy polski przemysł, także „zbrojeniówkę”. Mamy odpowiednie produkty i konstrukcje, które mogą stać się hitem eksportowym na najbliższych kilka lat, ale także duży, niewykorzystany potencjał i potrzeby inwestycyjne – podkreślił minister, zapewniając o swojej wielkiej konsekwencji w wspieraniu polskiego przemysłu obronnego.

 

Warto podkreślić, że konsolidacja przemysłu obronnego to europejski trend, wynikający z redukowanych z roku na rok wydatków budżetowych na obronę narodową, co widoczne jest zwłaszcza teraz, w czasie spowolnienia gospodarczego.

Polska, jako jedno z zaledwie kilku państw NATO, utrzymuje wydatki na poziomie sugerowanym przez Sojusz – 1,95% PKB. Co więcej, do 2022 r. zapowiadane są wydatki na modernizację sił zbrojnych rzędu 140 mld zł. Pieniądze te powinny nie tylko wzmocnić bezpieczeństwo państwa, lecz również pozytywnie wpłynąć na polską gospodarkę.

 

Polskiej gospodarce potrzebne są mocne impulsy. Jednym z nich może być stworzenie skonsolidowanego, silnego, globalnego gracza, mogącego rywalizować z największymi potęgami na świecie – powiedział Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Mając to na uwadze, powstanie PPO jest czymś zupełnie naturalnym. Działające już w ramach Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej tego typu instytucje angażują się w rozwiązywanie problemów funkcjonowania poszczególnych branż, zrzeszając przedsiębiorców mających wspólne cele. Dzięki istnieniu Platform możliwe jest nie tylko wypracowanie wspólnego, jednolitego stanowiska i przedstawienie go odpowiednim instytucjom, lecz także organizowanie seminariów i debat, a także wzmacnianie współpracy z partnerami społecznymi oraz społecznościami lokalnymi.

 

Inicjatywę poparły m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Spraw Zagranicznych, a także – w liście do Prezydenta Pracodawców RP – Minister Skarbu Włodzimierz Karpiński. – Dzisiejsze przedsięwzięcie w moim odczuciu powinno wzmocnić przekaz o nieustającej potrzebie walki o innowacyjny produkt, konieczność podniesienia nakładów na badania i rozwój oraz włącznie się do walki o rynki zagraniczne – mówił na spotkaniu wiceminister obrony Waldemar Skrzypczak. – Powstanie Platformy „Polski Przemysł Obronny" przyjmujemy z dużym zadowoleniem. Chcemy budować silną pozycję polskiego przemysłu obronnego na zagranicznych rynkach, wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności sektora – powiedział z kolei Wiceminister Spraw Zagranicznych Bogusław Winid.

 

Najwyższy czas, by przestać koncentrować się na samych sobie. Chcemy, by Platforma miała charakter otwarty, chcemy brać udział w dyskusji o przyszłości polskiej gospodarki, tym bardziej że jesteśmy przecież jej bardzo ważną gałęzią – powiedział Prezes Polskiego Holdingu Obronnego Krzysztof Krystowski, który został pierwszym przewodniczącym PPO. Przypomniał, że sektor zatrudnia w sumie ponad 100 tys. osób, a w wielu regionach firmy z branży zbrojeniowej są często jedynym pracodawcą. Podkreślał, że środki, które polskie przedsiębiorstwa mogą zarobić dzięki umowom z Ministerstwem Obrony Narodowej, będą ważnym wkładem w rozwój regionów. – Najważniejsze jest bezpieczeństwo żołnierza i sprawność sprzętu, dlatego też należy przygotować jak najlepszą ofertę. Jednak przy okazji warto też pamiętać, że pieniądze wydane w Polsce będą służyć naszemu krajowi – dodał Krystowski.

 

Uczestnicy spotkania, m.in. posłowie na Sejm, podkreślali także trudną sytuację polskich przedsiębiorstw z sektora przemysłu obronnego w obliczu cięć wydatków z budżetu państwa.

 

Podczas seminarium „Rola przemysłu obronnego w rozwoju społeczności lokalnych” zaproszeni goście wymieniali się doświadczeniami w tej kwestii. Podkreślali, iż w przypadku przemysłu obronnego zrozumienie potrzeb społeczności lokalnych oraz odpowiedni dialog z nimi stanowi podstawę działalności. Zakłady produkcyjne tego sektora to zazwyczaj znaczący pracodawcy w regionie, a nierzadko także czołowi innowatorzy. Warto pamiętać, że wojskowe B+R przyczynia się do powstania wielu technologii, które znajdują powszechne użycie w cywilnej gospodarce. Wystarczy wspomnieć o nawigacji satelitarnej czy Internecie, bez których trudno dziś wyobrazić sobie normalne życie.

 

Podsumowując spotkanie jego uczestnicy podkreślili, iż Polska – zarówno przez wzgląd na historię, jak i obecny potencjał społeczno-gospodarczy – powinna posiadać silny, konkurencyjny i nowoczesny przemysł obronny. Aby osiągnąć ten cel, potrzebna jest nie tylko współpraca przedsiębiorstw z branży obronnej, lecz również stworzenie odpowiednich ram prawnych przez władze państwowe. Symbioza przemysłu obronnego z Siłami Zbrojnymi RP to dodatkowy bodziec do rozwoju. Powstanie Platformy „Polski Przemysł Obronny" ma przyczynić się do szybszego i efektywniejszego wykorzystania potencjału polskich przedsiębiorstw z tej branży.