English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

W 2011 roku będzie jeszcze mniej pieniędzy z NFZ

22-07-2010

Zdaniem Pracodawców RP, projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok grozi poważnymi konsekwencjami, włącznie z bankructwem wielu podmiotów.

 
- Bez zdecydowanej interwencji ministra zdrowia, w przyszłym roku system stanie się zupełnie niewydolny. Szpitale zwiększą jeszcze zadłużenie, a bez wprowadzenia odrębnej metody finansowania usług wiele mniejszych prywatnych podmiotów będzie skazana na wegetację lub nawet bankructwo – ostrzega ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski.
 
W czwartek podczas posiedzenia Komisji Zdrowia został rozpatrzony projekt planu NFZ. Komisja Zdrowia zaopiniowała go negatywnie.
 
Jak wynika z przedstawionego poniżej zestawienia, plan NFZ przewiduje przeznaczenie na świadczenia w 2011 roku 336 mln zł mniej w stosunku do znowelizowanego planu NFZ, podpisanego przez Ministra Zdrowia 6 lipca br. Oznacza to dalszą zapaść systemu. Na szczególną uwagę zasługuje pozycja mówiąca o „braku woli i środków” na zapłatę nadwykonań z ubiegłych lat. Ilość pieniędzy w porównaniu do aktualnie obowiązującego planu ma być ponad trzykrotnie mniejsza. Niezwykle istotne jest także zmniejszenie o 2 mld 592 mln 228 tys. zł na leczenie szpitalne. Oznacza to, iż szpitale otrzymają na kontraktowanie mniej funduszy niż w 2009 r.
 
NFZ zakłada dalszy istotny spadek dochodów płatnika ze składek pochodzących z KRUS o kolejne 300 mln zł, przy zwiększeniu wpływów z ZUS o 5 149,44 mln zł.
 
- Bez istotnych zmian systemowych sytuacja w systemie ochrony zdrowia będzie się z roku na rok pogarszała – podkreśla Grzegorz Byszewski. Z powodu niepłacenia za nadwykonania zadłużenie szpitali będzie narastało. Bez nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przypis składki z KRUS będzie maleć. – Przypominamy, że projekt nowelizacji tej ustawy uniezależniającą wysokość składki z KRUS od ceny kwintala żyta jest od marca po konsultacjach społecznych, czeka w Ministerstwie Zdrowia na skierowanie do Sejmu – bez efektów – mówi Grzegorz Byszewski.
 
Pracodawcy RP przygotowali zestawienie porównujące Plan Finansowy na 2010 r., Plan Finansowy po zmianie zaakceptowanej przez Ministra Zdrowia 6 lipca 2010 r. jak i projekt przedstawiony przez płatnika.
 
 
 

Wyszczególnienie
Plan na 2010 rok
Plan na 2010* **
Projekt planu na 2011 r.***
POZ
7 230 391
7 274 510
7 347 291
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
4 008 201
4 227 275
4 175 272
leczenie szpitalne
23 304 299
26 728 906
24 136 678
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
1 732 387
1 986 187
1 812 807
rehabilitacja lecznicza
1 582 913
1 750 140
1 642 257
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
885 375
947 224
916 838
opieka paliatywna i hospicyjna
266 323
289 095
277 793
leczenie stomatologiczne
1 712 795
1 753 170
1 753 223
leczenie uzdrowiskowe
564 146
550 796
564 345
pomoc doraźna i transport sanitarny
37 868
37 745
38 044
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
123 032
136 047
133 264
świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
1 220 449
1 397 642
1 371 313
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne
569 790
579 917
590 521
refundacja cen leków
7 695 600
8 495 644
8 550 410
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
2 659 770
0
2 787 589
koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych
55 860
409 107
129 751
razem koszty świadczeń OW NFZ
53 649 199
56 563 405
56 227 396
 
 
 
 

* -plan po zmianie podpisany przez Ministra Zdrowia 6 lipca 2010 r.
** - Rzeczywista wysokość Planu zgonie z inf. zamieszczonymi na stronie MZ wynosi 58 721 135 (brakuje pozycji – rezerwa na koszty wynikające ze zobowiązań koordynacyjnych w wysokości 416 230 tys. zł i rezerwy na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacje cen leków – 11 oraz kosztów realizacji Zadań Zespołów Ratownictwa Medycznego w wysokości 1 730 500.
*** Rzeczywista wielkość budżetu wynosi 58 960 364 – i należy ją powiększyć o te same pozycje, których nie uwzględniono w rozliczeniu za rok 2010, plus odpis na rezerwę obowiązkową w kwocie 580 013 mln zł.