English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zbiorowe prawo pracy było tematem kolejnego spotkania Platformy HR

20-09-2013

W siedzibie Pracodawców RP odbyło się kolejne posiedzenie Platformy HR, w którym uczestniczyli m.in. Minister Jacek Męcina oraz Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Anita Gwarek i Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Agata Oklińska.

 

Podczas posiedzenia zwrócono uwagę na problemy, które wynikają z obowiązujących przepisów regulujących zbiorowe prawo pracy – w tym na reprezentatywność związkową, tzw. doraźne oddelegowania związkowe, oraz zasady prowadzenia sporów zbiorowych i badanie ich legalności. Minister Jacek Męcina dostrzegł potrzebę ucywilizowania zbiorowych stosunków pracy. W jego ocenie w pierwszej kolejności należy jednak uporządkować kwestię reprezentatywności, co wzmocni dialog społeczny w firmach. – Wszelkie zmiany w zakresie zbiorowego prawa pracy muszą być wprowadzane w drodze negocjacji ze stroną związkową, co niestety obecnie jest utrudnione z uwagi na zerwanie rozmów w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych – powiedział Jacek Męcina.

 

Podczas spotkania poruszono także kwestię społecznej inspekcji pracy. Członkowie Platformy HR przyznali, że obowiązująca ustawa jest stosowana w sposób sprzeczny z prawem i zasadami współżycia społecznego, bowiem często inspektorzy są powoływani jedynie w celu uzyskania ochrony zatrudnienia. Wskazywano na problemy związane z wyborem społecznych inspektorów pracy oraz ich kwalifikacjami. Minister Męcina wyraził gotowość do dalszych rozmów nad tymi zagadnieniami. Zwrócił się także do członków Platformy HR o poparcie przygotowywanej przez resort pracy i polityki społecznej reformy publicznych służb zatrudnienia. Minister wskazywał na potrzebę odblokowania potencjału urzędów pracy i zwiększenia ich skuteczności – po to, by wprowadzić nowy wymiar bezpieczeństwa rynku pracy, będącego elementem polityki flexicurity.

 

Zmiany polegające na ustanowieniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy instrumentów wsparcia dla osób młodych wpisują się w strategię wydłużania okresu zatrudnienia, którą pracodawcy będą musieli realizować. Potwierdzili to również członkowie Platformy, wskazując na podejmowane przez nich inicjatywy – m.in. w zakresie kształcenia dualnego.

 

Przewodnicząca Platformy HR Jolanta Musielak podziękowała przedstawicielom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wytrwałość w pracach nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, uelastyczniającym czas pracy. Członkowie Platformy podkreślali, że rozwiązania te są już przez nich praktykowane, a ruchomy czas pracy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników.

 

Członkami Platformy są osoby odpowiadające za sprawy kadrowo-personalne (głównie dyrektorzy ds. HR) w firmach będących członkami Pracodawców RP.