English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Grypa – koszt nieujęty w bilansie polskich firm

25-09-2013

Popularyzacja profilaktyki grypy wśród pracowników pozwala znacząco ograniczyć koszty funkcjonowania firmy – tak zgodnie przyznali uczestnicy debaty pracodawców podczas Flu Forum 2013. Odbyło się ono w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, który patronatem objęli Pracodawcy RP.
 

Dyskusja podczas Flu Forum 2013 – dorocznej debaty ekspertów, która odbyła się 23 września w Pałacu Prymasowskim w Warszawie – toczyła się wokół wniosków z raportu Grypa i jej koszty. Jak wynika z opracowanego przez ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy we współpracy z Ernst & Young dokumentu, w sezonie koszty związane z epidemią grypy mogą być bardzo wysokie.


Koszty bezpośrednie dotyczące terapii grypy, zakupu leków, wizyt ambulatoryjnych i hospitalizacji stanowią jedynie 10–15%. Zdecydowana większość (w sezonie epidemii nawet 4,3 mld PLN) to koszty pośrednie, czyli te ponoszone w związku z absencją pracowników, ich długotrwałą niezdolnością do pracy oraz obniżoną efektywnością. Dlatego też, zdając sobie sprawę z wagi zagrożeń, menedżerowie w Europie Zachodniej często włączają promocję profilaktyki grypy w strategię komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstw. Choroba licznej grupy pracowników stanowi bowiem realne zagrożenie dla działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

 

W debacie poświęconej ekonomicznym skutkom zachorowań na grypę uczestniczyli przedstawiciele środowiska medycznego oraz biznesu. Doświadczenia wielu przedstawicieli kadry zarządzającej wskazują na to, że pomimo udostępniania nieodpłatnych szczepień przeciw grypie w prywatnych pakietach medycznych oferowanych pracownikom, wciąż zbyt mało osób z nich korzysta.


– Wielu pracodawców przeznacza duże kwoty na ochronę zdrowia pracowników i w ramach tych wydatków finansuje szczepienia przeciwko grypie. Firmy medyczne ułatwiają organizację akcji szczepień – także szczepienia wyjazdowe, co ułatwia skorzystanie z tej formy profilaktyki. Niechęć do szczepień zatem nadal tkwi w przekonaniu, że grypa nie jest groźna – dlatego warto zintensyfikować działania zmierzające do przekonania pracowników o korzyściach wynikających ze szczepienia – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes LUX MED i członek Pracodawców RP.


Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy przygotowali poradnik dla pracodawców, zatytułowany: Grypa w pracy. Nie daj zarządzać grypie swoją firmą. W dokumencie przedstawiono korzyści wynikające z promocji szczepień wśród pracowników, wraz z prezentacją przykładowej strategii wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie. W dystrybucję poradnika włączyli się m.in. Pracodawcy RP, którzy objęli patronatem Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy. Poradnik został udostępniony nieodpłatnie w wersji elektronicznej – na stronie: www.opzg.pl.


– Polskie firmy doskonale zdają sobie sprawę ze skutków grypy i dlatego starają się im zapobiegać. Przecież to dzięki przedsiębiorcom już ponad 2 mln osób ma dostęp do szybszej – alternatywnej wobec publicznej – opieki zdrowotnej. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy finansują także koszty szczepień lub szczegółowych badań profilaktycznych, mając nadzieję, że zmniejszy to skalę absencji chorobowej i pozwoli zachować pracownikom zdrowie oraz pełną sprawność – powiedział Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, w sesji otwierającej Flu Forum.


***
Flu Forum jest doroczną debatą ekspertów medycznych, przedstawicieli instytucji i organizacji państwowych oraz przedsiębiorców. Konferencja służy wypracowaniu rozwiązań minimalizujących zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki zachorowań na grypę. Szczególnym celem tegorocznej edycji jest zaangażowanie pracodawców i przedstawicieli jednostek samorządowych do tego, by wypracować optymalne metody współpracy środowisk medycznych, samorządowych i pracowniczych w celu ograniczenia skutków epidemii grypy – nie tylko medycznych, lecz także społecznych i ekonomicznych. Podczas spotkania przedstawiane są rekomendacje dotyczące profilaktyki grypy oraz szczepień ochronnych na nadchodzący sezon. Flu Forum jest jednym z elementów działań Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy – społecznej inicjatywy niezależnych ekspertów, której cel stanowi budowanie świadomości Polaków o korzyściach wynikających z aktywnej profilaktyki zdrowotnej. Więcej informacji o programie znajduje się na stronach: www.opzg.pl oraz www.grypoodporni.pl.


Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce – zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka – oraz informowanie Polaków o zagrożeniach dotyczących grypy i jej powikłań. Organizatorami Społecznej Kampanii Informacyjnej związanej z tym programem są Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej. Działania te skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz pracodawców.


Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego – Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, a także takich organizacji jak Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 9 towarzystw medycznych, 4 organizacje zrzeszające pracodawców oraz związki samorządów.


W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się eksperci medyczni, liderzy opinii oraz ludzie nauki, kultury i biznesu. Więcej informacji o programie znajduje się w dokumentach udostępnionych na stronie www.opzg.pl.

Pliki do pobrania

Poradnik Pracodawcy.

Raport "Grypa i jej koszty".