English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Odnawialne Źródła Energii to kwestia rozwoju cywilizacyjnego

26-09-2013

Najnowszy rządowy projekt ustawy o wsparciu odnawialnych źródeł energii był tematem dyskusji w czasie kolejnego spotkania Platformy Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), które odbyło się 25 września 2013 w siedzibie Pracodawców RP.

 

Posiedzenie poprowadzili przewodniczący Platformy – Prezes Banku Ochrony Środowiska Mariusz Klimczak, Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Długosz oraz Szefowa Projektów Fotowoltaicznych w Kancelarii Gospodarczej Euro-Infor Jadwiga Juszko.

 

Przedstawiciele tej branży są zaniepokojeni ostatnimi propozycjami rządu, dotyczącymi sposobu wspierania dla OZE. Ich szczególny sprzeciw budzi zarzucenie dotychczasowej formuły dopłat na rzecz systemu aukcyjnego, w którym jedynym kryterium jest najniższa cena oferowanej energii.

 

Członkowie Platformy zwracają uwagę na fakt, że aukcyjnego systemu wsparcia nie stosuje się obecnie w innych krajach na szeroką skalę, ponieważ się on nie sprawdził. Ponadto wiele rozwiązań zawartych w rządowej propozycji stoi w sprzeczności z dyrektywami unijnymi dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Niepokój budzi także fakt, ze system aukcyjny został wprowadzony do projektu pospiesznie i bez należytej konsultacji, mimo że wywołuje wiele kontrowersji.

 

Prezes Mariusz Klimczak jako szansę dla producentów energii ze źródeł odnawialnych wskazywał zawarty w projekcie zapis o promowaniu rozwiązań OZE w nowych budynkach. Jego zdaniem może on okazać się korzystny zwłaszcza dla branży fotowoltaicznej, choć wymaga doprecyzowania.

 

Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Długosz podkreślił, że kwestia OZE nie powinna być rozpatrywana z perspektywy ekologicznej czy biznesowej, lecz jako projekt cywilizacyjny, którego rezultatem będzie rozwój gospodarczy kraju. Co za tym idzie, za szczególnie ważne zadanie uznano zwiększanie świadomości na temat roli, jaką branża OZE odgrywa jako twórca nowych miejsc pracy, płatnik podatków oraz katalizator rozwoju gospodarczego.