English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Dialog i współodpowiedzialność - to jest to, czego nam najbardziej potrzeba

10-10-2013

Dialog społeczny jest podstawową formą rozwiązywania często nawet bardzo trudnych, skomplikowanych sporów. Kiedy jednak nie ma woli kompromisu, nie ma też i nadziei na wyjście z impasu. Dlaczego tak się dzieje i jak to zmienić – o tym dyskutowali przedstawiciele Pracodawców RP w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego (WKDS).
 

Okazją do spotkania i wymiany poglądów na ostatnie wydarzenia, związane z jednostronnym zawieszeniem przez związki zawodowe uczestnictwa w Komisji Trójstronnej, było zaprezentowanie przez Pracodawców RP zarówno nowych, jak i odświeżonych form komunikowania się organizacji z jej członkami – portalu Pracodawcy24.pl oraz Centrum Monitoringu Legislacji.
 

Na zagrożenia związane z ostrym kryzysem dialogu społecznego – które fundamentalnie wpływają na procesy gospodarcze i społeczne w Polsce – zwrócił uwagę Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. – Wywieranie przez związki zawodowe presji na rząd, aby zaniechał wprowadzania zmian, które są niezbędne dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki – i które, co trzeba podkreślić, mogą zaowocować zwiększeniem liczby miejsc pracy – to nie tylko brak odpowiedzialności. Jest to bowiem także zwykła głupota, granicząca ze świadomym szkodzeniem pracowniczym interesom – powiedział Prezydent Pracodawców RP. W jego opinii naturalnym skutkiem np. podniesienia płacy minimalnej, ograniczenia stosowania umów terminowych oraz wycofania nowelizacji uelastyczniającej czas pracy będzie po prostu wzrost bezrobocia.
 

– To, co się dzieje w związku z udziałem – a raczej nieobecnością – liderów związkowych w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, pokazuje, czym tak naprawdę jest dla nich dialog. Tyle że tak rozumiany dialog – to dyktat, na który nie możemy się zgodzić – dobitnie podkreślił Prezydent Malinowski.

 

Związki zawodowe uważają, że formuła Komisji Trójstronnej się wyczerpała. – Tymczasem prowadzenie trójstronnego dialogu jest niezbędne i powinno być kontynuowane. Pomimo konsultacyjnego charakteru, Komisja pozostaje jedną z najważniejszych instytucji negocjacyjnego ładu społecznego i jest podstawowym forum prowadzenia dialogu – powiedział Andrzej Malinowski, który jednocześnie dostrzegł konieczność dokonania zmian w zasadach funkcjonowania tego ciała. Jest to konieczne, bowiem wspólne, trójstronne stanowiska są wyjątkiem. Efektywność dialogu też pozostawia wiele do życzenia – ustalenia partnerów społecznych nie mają większego wpływu na późniejsze decyzje rządu. Ideę dialogu wypacza uwzględnianie interesów czy postulatów tylko jednej strony. Jego sens podważają też niedotrzymywanie ustaleń i obietnic, a także nierzetelność konsultacji społecznych oraz traktowanie opinii partnerów społecznych jedynie jako fasady.

 

– Komisja powinna być bardziej ekspercka, aby prowadzona dyskusja miała charakter merytoryczny, była konstruktywna i wolna od zbędnych emocji. Konieczne jest większe wsparcie członków zespołów problemowych Komisji poprzez szersze wykorzystanie analiz prawnych, ekonomicznych czy finansowych. Należy też wprowadzić zasady sporządzania i publikowania corocznego raportu o stanie dialogu społecznego i pracy Trójstronnej Komisji. Taki raport byłby przedstawiany sejmowi wraz z rekomendacjami dla prac ustawodawczych. Należałoby także zastanowić się nad uczestnictwem w posiedzeniach Komisji mediatora – powiedział Prezydent Malinowski.

 

Uczestnicy spotkania podkreślali, że potrzeba dialogu na każdym szczeblu – dialogu dwustronnego, autonomicznego, dialogu centralnego, w Komisji Trójstronnej i regionalnego w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego. WKDS-y wielokrotnie przyczyniły się do łagodzenia napięć społecznych i rozładowywania konfliktów w różnych regionach Polski. Bardzo dobrze sprawdziły się w okresie spowolnienia gospodarczego. Zbierały i przekazywały parterom społecznym informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej w swoim regionie. Takie dane były doskonałym źródłem wiedzy, niezbędnym do stworzenia pełnego obrazu sytuacji w ujęciu ogólnokrajowym.

 

Przedstawiciele WKDS-ów skarżyli się na brak zainteresowania uczestnictwem w nich władz samorządowych, które nie angażują się w lokalne problemy tak, jak powinny, przez co dialog na tym poziomie nie zawsze jest skuteczny. Dlatego uczestnicy spotkania podkreślili konieczność wzmocnienia rangi WKDS-ów. Zgodził się z tym Andrzej Malinowski. – Dialog regionalny jest zbyt cenną wartością, by nie korzystać z niego w takim stopniu, na jaki zasługuje – powiedział Prezydent Pracodawców RP.