English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

System edukacji potrzebuje współpracy z biznesem

17-10-2013

Według prognoz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wskutek postępującego niżu demograficznego, w latach 2023–2025 liczba studentów na polskich uczelniach spadnie do ok. 1,25 mln osób wobec 1,67 mln studiujących w roku akademickim 2012/2013.

 

Szkoły wyższe już teraz zaczynają doświadczać pierwszych symptomów spadku liczby studentów, ale prawdziwy problem stoi dopiero przed nimi – mówi ekspert Pracodawców RP Monika Zaręba. Przypomina, iż zmniejszająca się liczba studentów to efekt wyraźnego spadku urodzeń w latach 90. Ten negatywny trend niestety się utrzymuje. Współczynnik dzietności kształtuje się w Polsce zaledwie na poziomie ok. 1,3%, podczas gdy dla zachowania zastępowalności pokoleń powinien on wynosić 2,1–2,15%. – W niedalekiej przyszłości możemy się spodziewać poważnych perturbacji, związanych ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych kadr – mówi Zaręba.

 

W debacie publicznej silnie zaznacza się także jeszcze inny problem wielu polskich szkół wyższych. Dotyczy on niedostosowania ofert i jakości kształcenia do faktycznych potrzeb rynku pracy. – Brak odpowiedniego programu nauczania w połączeniu z niżem demograficznym doprowadzi do likwidacji znacznej części wyższych uczelni – prognozuje Monika Zaręba. – Przetrwają przede wszystkim te szkoły, które zadbają o wzrost jakości edukacji – dodaje. W jej opinii, aby oferta akademicka bardziej uwzględniała realia gospodarcze i zapotrzebowanie firm, niezbędna jest współpraca uczelni z przedsiębiorcami. – Umożliwi to systematyczną i adekwatną do zmieniających się potrzeb aktualizację programów kształcenia oraz dobór odpowiedniej kadry dydaktycznej, z uwzględnieniem wykładowców będących praktykami w danym zawodzie – uważa ekspert Organizacji.

 

W związku ze spadającą liczbą studentów polskie uczelnie będą musiały się również zmierzyć z problemem mniejszych środków finansowych. Z jednej strony będzie to wymagało bardziej efektywnego gospodarowania posiadanymi środkami, z drugiej zaś powinno mobilizować uczelnie do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania. Potrzeba także zdecydowanego i konsekwentnego wsparcia ze strony państwa, które zachęci naukowców i przedsiębiorców do angażowania się we wspólne inicjatywy, sprzyjające komercjalizacji wiedzy oraz wzrostowi innowacyjności polskiej gospodarki.