English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Katarzyna Rózicka, Dyrektor Departamentu Dialogu Pracodawców RP, w jury konkursu „Raporty Społeczne"

17-10-2013

Katarzyna Rózicka, Dyrektor Departamentu Dialogu Pracodawców RP, została członkiem jury konkursu Raporty Społeczne, w którym nagradzane są najlepsze raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Inicjatywa ma na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 r. Organizatorami projektu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS (dawniej CSR Consulting).

 

Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazać dobre praktyki w tym zakresie. Wyróżniane są przedsiębiorstwa, które w swoich działaniach nie tylko biorą pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, lecz także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swe dokonania w publikowanych raportach.

 

Kryteria konkursu zostały wypracowane w oparciu o europejskie wytyczne raportowania The European Sustainability Reporting Association (ESRA) oraz zweryfikowane w dialogu z ekspertami, przeprowadzonym w 2008 r.

 

Członkami jury są eksperci z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i społecznej odpowiedzialności biznesu. Na ich oceny nie mają wpływu organizatorzy, gdyż przedstawiciele PwC oraz SGS uczestniczą w obradach, ale nie mają prawa głosu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://raportyspoleczne.pl/informacje-o-konkursie/