English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Wpisanie zakazu stosowania weksli do podstawowych zasad prawa pracy jest sprzeczne z jego systematyką

06-11-2013

Na czwartkowym posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach posłowie zajmą się projektem Platformy Obywatelskiej, który przewiduje wpisanie zakazu stosowania weksli do podstawowych zasad prawa pracy. Taki pomysł wzbudza jednak wątpliwości Pracodawców RP.

 

Nasze zdanie podzielił również Sąd Najwyższy, przedstawiając swoją opinię o projektowanej nowelizacji. W jego ocenie zaproponowane przez posłów rozwiązanie nie może być uznane za podstawową zasadę prawa pracy. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano bowiem, że taka regulacja miałaby wynikać z zasady ochrony pracownika jako słabszej strony stosunku pracy. Umiejscowienie zakazu stosowania weksli wśród podstawowych zasad prawa pracy byłoby zatem wadliwe, ponieważ naruszałoby systematykę prawa pracy. – Rozdział II Kodeksu pracy zawiera zasady prawne o charakterze normatywnym, których źródłem jest przede wszystkim Konstytucja RP. Jednocześnie zasady te pełnią funkcję wytycznych legislacyjnych i wskazówek interpretacyjnych w prawie pracy – przypominają eksperci Pracodawców RP.

 

Zwracają także uwagę na fakt, że takie rozwiązanie już teraz wynika z art. 300 k.p. i, co więcej, zostało potwierdzone przez wyrok Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2011 r. Stwierdził on, że „przepisy i zasady prawa pracy, w szczególności zawarte w dziale V Kodeksu pracy, sprzeciwiają się i wykluczają dopuszczenie weksli gwarancyjnych jako środka dodatkowego zabezpieczenia roszczeń pracodawcy o naprawienie potencjalnych szkód wyrządzonych przez pracownika w mieniu pracodawcy”. – Zatem sytuacja przedstawia się jednoznacznie: nie można stosować zobowiązań wekslowych wobec pracowników. Takie działanie jest niezgodne z prawem, a sam weksel – nieważny – mówią eksperci Organizacji. Ponadto posługiwanie się wekslem jest sprzeczne z funkcją ochronną prawa pracy, w tym z art. 18 k.p. Przeciwko stosowaniu tej formy zabezpieczenia roszczeń pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika przemawia również wyraźne uregulowanie kwestii odpowiedzialności materialnej w Kodeksie pracy.

 

Pracodawcy RP dostrzegają podnoszoną przez autorów projektu potrzebę ochrony pracownika. Niemniej inicjatorzy nowelizacji zapomnieli o ochronie interesu pracodawców, którzy bronią się, stosując weksle wobec pracowników. Jest to bowiem karkołomna próba zabezpieczenia swojego majątku. Trudno się temu dziwić, ponieważ, jak wynika z raportu przygotowanego przez Pracodawców RP oraz Euler Hermes z 2012 r., aż 78% firm w Polsce jest okradanych i oszukiwanych przez pracowników.