English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Andrzej Malinowski komentuje połączenie resortów rozwoju regionalnego oraz transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

20-11-2013

Ogłoszenie połączenia resortów rozwoju regionalnego oraz transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w jedno ministerstwo infrastruktury i rozwoju to racjonalne posunięcie – i w pewnym sensie uzasadnione.

 

Minister Elżbieta Bieńkowska, jako szefowa MRR, zajmuje się przygotowywaniem strategii wydatkowania środków unijnych. Znacząca część tych środków przeznaczana jest na rozwój infrastruktury transportowej. Tylko program budowy dróg krajowych na lata 2008–2012 zakładał wydanie 120 mld zł, z czego wkład UE wyniósł 97 mld zł.

 

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 Polska będzie dysponowała blisko 305 mld złotych, a ok. 25–30% tych środków to pieniądze na rozbudowę i modernizację infrastruktury. Znaczący nacisk ma zostać położony na infrastrukturę kolejową, w przypadku której inwestycje mogą wynosić nawet ponad 10 mld zł rocznie. Doświadczenia ostatnich lat pokazują zaś, iż w tym obszarze były znaczące problemy.

 

Połączenie resortów infrastruktury i rozwoju regionalnego powinno wyeliminować zbędne biurokratyczne bariery w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Umocowanie Minister Bieńkowskiej na stanowisku Wiceprezesa Rady Ministrów pokazuje rangę, jaką Szef Rządu przywiązuje do wydatkowania środków unijnych. Pieniądze te powinny nie tylko doraźnie pobudzać wzrost gospodarczy, lecz także wpłynąć na długoterminową modernizację fundamentów polskiej gospodarki.

 

                                                                                                                                       dr Andrzej Malinowski
                                                                                                                                 Prezydent Pracodawców RP