English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Eksperci Akademii Zdrowia 2030 zaprezentowali efekty prac Ministrowi Zdrowia

22-11-2013

W poniedziałek 18 listopada odbyło się posiedzenie Akademii Zdrowia 2030, na którym zaprezentowano wnioski dotyczące proponowanego kierunku zmian w systemie ochrony zdrowia. Zespołem kieruje Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

 

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Neumann, przedstawiono główne tezy i rekomendacje zawarte w dokumencie, który po konsultacjach środowiskowych zostanie zaprezentowany na konferencji – zaplanowanej na 27 listopada 2013 r.

 

Eksperci Akademii Zdrowia 2030 podkreślali, iż jedną z głównych wartości wypracowanego dokumentu jest jego holistyczny, ponadśrodowiskowy,  przekrojowy charakter.

 

– Jestem przekonany, że to pierwsza od wielu lat tak kompleksowa inicjatywa, mająca na celu wskazanie pożądanych kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia. Opieramy się na podstawowym założeniu, zaakceptowanym przez wszystkich uczestników prac: uzgadniamy rozwiązania, patrząc na ich wpływ na system całościowo, w oderwaniu od partykularnych, środowiskowych koncepcji i z poszanowaniem dla wartości nadrzędnych – takich jak zdrowie, bezpieczeństwo i usprawnianie funkcjonowania państwa – stwierdził Andrzej Mądrala.

 

Ministrowie odnieśli się do przedstawionych rekomendacji z zainteresowaniem i uznaniem. Przypominali jednak, że do wdrożenia przedstawianych pomysłów i rozwiązań potrzeba czasu. Zadeklarowali też, że szczegółowo przeanalizują przekazany im dokument i będą kontynuować współpracę z Akademią Zdrowia 2030.

 

 ***

 

Grupa doradcza Akademia Zdrowia 2030 została powołana z inicjatywy Andrzeja Mądrali, Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, w kwietniu 2013 r. Impulsem do powstania Akademii Zdrowia 2030 była zapowiedź Ministerstwa Zdrowia na temat przeprowadzenia zmian funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Grupę tworzy zespół 18 ekspertów, wywodzących się z różnych środowisk i reprezentujących różnorodne doświadczenia oraz organizacje – w tym m.in. świadczeniodawców publicznych i prywatnych, szpitale kliniczne, środowiska pacjentów, lekarzy, menedżerów zdrowia i uczelni, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i doradcze związane z gospodarką zdrowotną.

 

Założeniem przyświecającym pracom grupy jest konsensus co do ponadśrodowiskowego charakteru współpracy i uzgodnienie pomiędzy wszystkimi uczestnikami konsultacji rozwiązań, priorytetów i rekomendacji kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia. Od kwietnia 2013 r. do tej pory odbyło się kilkadziesiąt sesji i seminariów eksperckich, które pozwoliły wypracować wspólny dokument, stanowiący podstawę do dalszych prac i dyskusji nad możliwościami i warunkami społecznymi, politycznym oraz finansowymi, koniecznymi do wdrożenia proponowanych zmian.

 

Akademię Zdrowia 2030 tworzy zespół ekspertów pod kierownictwem Andrzeja Mądrali, w składzie:

 1. Grzegorz Byszewski, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Dorota M. Fal, Polska Izba Ubezpieczeń, ekspert Business Centre Club
 3. Barbara Gad-Karpierz, LUX MED
 4. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
 5. Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego
 6. Daniel Kowalczyk, FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie
 7. Jarosław Kozera, niezależny ekspert
 8. Adam Kozierkiewicz, niezależny ekspert
 9. Jacek Krajewski, FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie
 10. Andrzej Krupa, niezależny ekspert
 11. Krzysztof Macha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
 12. Robert Mołdach, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 13. Jarosław Pinkas, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 14. Tomasz Szelągowski, Federacja Pacjentów Polskich
 15. Paweł Sztwiertnia, ekspert Pracodawców RP, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm  Farmaceutycznych INFARMA
 16. Marek Wójcik, Związek Powiatów Polskich
 17. Grzegorz Ziemniak, Instytut Zdrowia i Demokracji