English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Maleńki człowiek z wielkim bagażem

28-11-2013

Dnia 17 listopada obchodzony był Światowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji polska „Koalicja dla wcześniaka” przypomina, z jak poważnymi problemami zmagają się wcześniaki i ich rodzice, jak ważna jest edukacja społeczeństwa oraz stymulacja rozwoju maluchów i ich rehabilitacja, profilaktyka zakażeń tudzież zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki. W tych działaniach dostrzegamy rolę pracodawców od Was w dużym stopniu zależy, czy rodzicom tych dzieci uda się godzić życie zawodowe z życiem rodzinnym i wymagającą dużego wysiłku rehabilitacją.

 

Wcześniak to dziecko urodzone między 22. a 37. tygodniem ciąży, podczas gdy prawidłowa ciąża trwa około 40 tygodni. W Polsce co roku na świat przychodzi ok. 26 000 wcześniaków. Masa urodzeniowa części z nich jest mniejsza niż 1 000 gramów – niektóre wcześniaki mieszczą się na dłoni dorosłego człowieka.

 

– Ankiety przeprowadzone wśród rodziców wcześniaków pokazują, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, jeżeli chodzi o edukację przyszłych rodziców i rodziców wcześniaków w zakresie opieki nad ich dzieckiem. Nie ma się czemu dziwić, że rodzice oczekujący dziecka nie myślą o tym, że może ono przyjść na świat przedwcześnie. Każdy chce, aby ciąża przebiegała prawidłowo, a dziecko urodziło się o czasie. Poród przed terminem to ogromny stres i obawa o życie oraz zdrowie dziecka. My, neonatolodzy, robimy wszystko, aby jego następstwa były jak najmniejsze. Tym bardziej cieszy nas fakt, że rodzice wcześniaków widzą nasze zaangażowanie i ufają naszym działaniom – powiedziała prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

 

Walka o życie i zdrowie wcześniaka bywa bardzo długa. U ponad 50% dzieci pobyt w szpitalu trwa ponad 8 tygodni. Dziecko urodzone przed terminem po wypisie z oddziału neonatologicznego narażone jest na szereg powikłań. Najpoważniejsze z nich dotyczą układu nerwowego, krwionośnego, zakażeń dróg oddechowych i powikłań wywołanych m.in. zakażeniami wirusem RS, który występuje w sezonie jesienno-zimowym (od listopada do kwietnia). W pierwszych miesiącach życia infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych pojawiają się aż u 35% wcześniaków. Zakażenie może spowodować powrót dziecka na oddział intensywnej terapii i zniweczyć dotychczasowe efekty terapeutyczne. Połowa rodziców wcześniaków nie słyszała o wirusie RS, jako o dużym zagrożeniu. Jest on najczęstszą przyczyną ostrych zakażeń układu oddechowego, prowadzących do niewydolności oddechowych u wcześniaka. W związku z przedwczesnym urodzeniem i niepełną dojrzałością pęcherzyków płucnych wcześniaki są 10-krotnie bardziej narażone na zakażenia dolnych dróg oddechowych niż dzieci urodzone o czasie. Olbrzymią rolę w zapobieganiu im odgrywa profilaktyka poprzez immunizację i szczepienia ochronne.

 

Walka o życie i zdrowie wcześniaków nie kończy się wraz z wyjściem ze szpitala. Wręcz odwrotnie – wtedy często dopiero się ona zaczyna. Potrzeba olbrzymiej determinacji i siły ze strony rodziców, aby dziecko mogło się odpowiednio rozwijać i nadrabiać różnice rozwojowe. Wymaga to stałej kontroli wielu lekarzy specjalistów – neurologa, okulisty, pulmonologa, rehabilitanta czy kardiologa. Niestety w Polsce wciąż utrudniony jest dostęp do tych lekarzy dla rodziców wcześniaków. Aż 60% badanych rodziców wcześniaków uważa, że dostęp do specjalistów jest bardzo słaby lub bardzo utrudniony – 39% uważa, że wynika to z długiego czasu oczekiwania na wizytę, a 21% ma problem z dostaniem się do lekarza ze względu na brak takich specjalistów w miejscu zamieszkania. Wiele rodzin musi dojeżdżać ponad 150 km do ośrodka, w którym możliwa jest konsultacja specjalistyczna.

 

– Mimo że dokonał się duży postęp w zakresie opieki nad przedwcześnie urodzonymi noworodkami, w Polsce wciąż brakuje programu kompleksowego wsparcia, pozwalającego na zwiększenie dostępu do nowoczesnej, wielospecjalistycznej opieki. Brakuje również programów dedykowanych rodzicom, które pomogłyby im odnaleźć się w nowej, niełatwej roli. „Koalicja dla wcześniaka” i Neonatologiczny Nadzór Krajowy opracowują projekt, który zakłada stworzenie ośrodków specjalistycznych. Ośrodki te mogłyby zapewnić diagnostykę i opiekę ambulatoryjną dla wcześniaków po opuszczeniu przez nich oddziałów neonatologicznych. Jesteśmy przekonani o tym, że wpłynęłoby to na jakość opieki i nadzór nad wcześniakami, a tym samym na ich rozwój w przyszłości – powiedziała prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii.

 

„Koalicja dla wcześniaka” powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Krajowego Konsultanta w dziedzinie Neonatologii. Od początku wspierana była przez instytucje i osoby, którym los najmniejszych z najmłodszych nie był obojętny – m.in. przez AbbVie Polska, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Fundację Watch Health Care, Fundację na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci „Zero-Pięć”, Stowarzyszenie „Parasol dla Życia” czy Szkołę Matek i Ojców „Razem Łatwiej” oraz firmę ExpertPR.

 

Konsultacja merytoryczna tekstu: prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii; prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

 

Kontakt:

Adriana Misiewicz, tel.: 607 404 160, e-mail:

Elżbieta Brzozowska, tel.: 668 447 131, e-mail: