English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Głównym problemem przedsiębiorców nie jest ordynacja podatkowa

03-12-2013

Zdaniem Pracodawców RP zapowiedziane przez Ministra Finansów utworzenie Kodeksu podatkowego z listą praw podatnika nie poprawi sytuacji przedsiębiorców.

 

Nowy Kodeks podatkowy ma na celu zastąpienie obecnie obowiązującej Ordynacji podatkowej, która reguluje kwestie związane m.in. z zobowiązaniami, postępowaniem oraz kontrolą podatkową i czynnościami sprawdzającymi. – Nie wskazano jednak szczegółowo, jakie elementy miałyby zostać poprawione, by zapewnić wzrost gospodarczy i uprościć system podatkowy – podkreślają eksperci Pracodawców RP. W ich opinii głównym problemem polskich przedsiębiorców nie jest sama ustawa Ordynacja podatkowa, będąca procedurą postępowania, tylko przede wszystkim przepisy prawa materialnego, które bezpośrednio regulują prawa i obowiązki podmiotów w zakresie poszczególnych podatków. Należą do nich:

 

• ustawa o podatku od towarów i usług,
• ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
• ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym,
• ustawa o podatku akcyzowym,
• ustawa Prawo celne.

 

– Warto podkreślić, że sam fakt obowiązywania Ordynacji podatkowej od 15 lat nie powinien być przesłanką do tworzenia nowego Kodeksu podatkowego. Może on bowiem doprowadzić do jeszcze bardziej niestabilnego systemu podatkowego oraz mieć negatywny wpływ na prowadzoną przez przedsiębiorców działalność – ostrzegają eksperci Organizacji. – Dlatego wydaje się, iż lepszym rozwiązaniem byłoby dokonanie w pierwszej kolejności nowelizacji przepisów prawa materialnego, w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez wprowadzenie np. uproszczeń rozliczeniowych – dodają eksperci Pracodawców RP.