English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP postulują wprowadzenie podtku VAT do systemu ochrony zdrowia

27-07-2010

Jak podała Polska Agencja Prasowa minister finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Oznacza to, że zmniejszy się katalog rodzajów działalności objętych zwolnieniem od obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących. Rozporządzenie zostało podpisane z dużym wyprzedzeniem czasowym pozwalającym wszystkim zainteresowanym podmiotom na zakup kas fiskalnych i dostosowanie się do nowych przepisów.

 

Pracodawcy RP popierają ideę wprowadzenia kontroli obrotu w ochronie zdrowia. Pozwoli to na uszczelnienie systemu. Uważamy jednak, że aby uzyskać pełen efekt synergii należy połączyć to działanie z wprowadzeniem podatku VAT do systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym usługi zdrowotne, zarówno te finansowane ze środków publicznych, jak i prywatnych, są zwolnione z podatku VAT. - Oznacza to, że podmioty inwestujące w unowocześnianie i rozwój infrastruktury nie są nagradzane przez państwo poprzez możliwość odliczania kosztu poniesionego podatku VAT – mówi ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski.

 

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że wprowadzenie podatku VAT uniemożliwia dyrektywa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2006/112/WE Rady Unii Europejskiej). Pracodawcy RP przeanalizowali w/w dyrektywę i uznali, że na jej podstawie można wyodrębnić świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków prywatnych, na które może być wprowadzona stawka obniżona (załącznik nr III do Dyrektywy), jednak nie niższa niż 5 proc., co w Polskim systemie oznacza możliwość wprowadzenia 7 proc. stawki podatku VAT. - Zgodnie z „Dyrektywą VAT” obligatoryjne zwolnienie usług medycznych dotyczy tylko i wyłącznie czynności podejmowanych przez podmioty prawa publicznego lub inne działające na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego. Świadczenia medyczne finansowane prywatnie nie spełniają tego warunku – mówi Grzegorz Byszewski.

 

System podatku VAT jest tak skonstruowany, że ogranicza szarą strefę i podlega samokontroli pod warunkiem możliwości odliczenia części podatku przez każdy podmiot tworzący łańcuch dostawców i usługodawców. W sytuacji gdy opieka zdrowotna jest zwolniona z podatku VAT system kontroli zawodzi na styku z pacjentem, gdyż brak jest możliwości naliczenia od takiej usługi podatku i dokonania odliczenia VAT od zakupionych usług i towarów. Obowiązek ewidencji takiej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej może okazać się nieskutecznym mechanizmem kontroli. Zapobiec temu może wprowadzenie VAT wzmocnione możliwością odliczenia przez pacjenta kosztu świadczenia w podatku PIT. Wtedy tak naprawdę nie ma potrzeby przeprowadzać kontroli bo obie strony transakcji są zainteresowane uzyskaniem wydruku z kasy fiskalnej, wiążąc z tym korzyści finansowe. Uważamy, że wprowadzenie podatku VAT na usługi finansowane ze środków prywatnych i kas fiskalnych, przy równoczesnej możliwości odliczenia przez pacjenta części kosztu świadczenia w ramach podatku PIT, byłoby zdecydowanie bardziej korzystne dla budżetu. Ponadto, szacujemy, że samo wprowadzenie 7 proc. podatku VAT przyniesie korzyści fiskalne dla budżetu państwa równoważne z podniesieniem składki zdrowotnej o 0,2 proc..

 

Uważamy także, że projekt w części rozwiązań nakłada zbyt uciążliwe i niepotrzebne wymogi dla świadczeniodawców. - Złym krokiem jest wprowadzenie obowiązku posiadania kas rejestrujących przez podmioty medyczne prowadzące pełną rachunkowość i dokumentujące sprzedaż za pomocą faktur. Oznacza to dla tych firm obowiązek prowadzenia podwójnej dokumentacji sprzedaży, nie przyczyniając się do uszczelnienia systemu podatkowego – tłumaczy Byszewski.

 

Zdaniem Pracodawców RP rozszerzenie obowiązku posiadania kas fiskalnych jest uzasadnione tylko w przypadku uwzględnienia obydwu powyżej opisanych wniosków, dzięki czemu zostaną uporządkowane kwestie podatkowe w systemie ochrony zdrowia.