English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Nowi członkowie Pracodawców RP

04-12-2013
  • PwC

 

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji blisko 184 000 pracowników w 157 krajach, buduje relacje z klientami dzięki usługom świadczonym w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu. W Polsce PwC jest obecna od 1990 r. i zatrudnia zespół ponad 1700 specjalistów i kadry wspierającej w siedmiu miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu oraz Warszawie. Oferta PwC jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.

 

PwC jest firmą odpowiedzialną społecznie – w 2005 r. założyła Fundację „Podaruj siebie”, której cel statutowy stanowi przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W jej działalność aktywnie angażują się pracownicy. PwC promuje zachowania oraz postawy proekologiczne i prospołeczne, podejmuje działania w zakresie wyrównywania szans w środowisku pracy, przestrzega zasad etyki i przejrzystości w biznesie.

 

Władze: Olga Grygier-Siddons, Prezes PwC w Polsce.

 

 

  • Związek Pracodawców Branży Fotowoltaicznej

 

Związek Pracodawców Branży Fotowoltaicznej został powołany we współpracy z Pracodawcami RP jako odpowiedź na potrzeby wciąż nieuregulowanego rynku fotowoltaiki w Polsce.

 

Związek ma na celu stworzenie jak najkorzystniejszego środowiska dla rozwoju tej branży w Polsce. Obejmuje to działalność od efektywnego lobbowania, poprzez organizację konferencji umożliwiających integrowanie polskiego rynku fotowoltaicznego oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z OZE, aż po czynne wspieranie i uczestnictwo w projektach biznesowych związanych z fotowoltaiką.

 

Do zadań Związku należą:
1. ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków,
2. propagowanie idei współpracy gospodarczej oraz integracji członków,
3. reprezentowanie zrzeszonych członków wobec zwiazków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego,
4. występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych, dotyczących obszarów istotnych dla sektora Odnawialnych Źródeł Energii

 

Związek zrzesza jednostki i podmioty czynnie zaangażowane w różne aspekty rozwoju fotowoltaiki; są to producenci, projektanci, potencjalni odbiorcy, a także partnerzy merytoryczni.

 

Członkowie Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej:
1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+,
2. Viessmann,
3. Sol Invictus,
4. Corab,
5. MK Solar Energy,
6. Solteam,
7. Telekomunikacja Gminna,
8. Kancelaria Gospodarcza Euro-Infor,
9. Adapteq,
10. SVGE.

 

Władze: Robert Karasek, Prezes Zarządu.

 

 

  • Amgen Sp. z o.o.

 

Amgen jest największą na świecie niezależną firmą biotechnologiczną, założoną w 1980 roku w USA. W Polsce firma funkcjonuje od 2004 roku.

 

Misją Amgen jest wykorzystywanie najnowszych zdobyczy nauki do tworzenia nowoczesnych leków – które nie tylko poprawiają zdrowie, lecz także ratują życie pacjentów. Amgen wykorzystuje inżynierię genetyczną oraz pokrewne jej techniki do odkrywania, opracowywania i dostarczania innowacyjnych leków. Firma specjalizuje się w badaniach i wdrażaniu leków biologicznych opartych na rekombinacji DNA. W swoim portfolio ma produkty m.in. z obszarów: hematologicznego, onkologicznego, nefrologicznego oraz biologii kości.

 

Amgen jest obecny w ponad 45 krajach, zatrudnia ponad 17 tysięcy osób. Leki wynalezione i produkowane przez Amgen otrzymuje 18 milionów pacjentów na całym świecie.

 

Władze: Zarząd, reprezentowany przez P. Marcina Hańczaruka – Członka Zarządu.