English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

W Atenach o kryzysie

04-12-2013

O roli organizacji pracodawców w zwalczaniu kryzysu dyskutowali w Atenach przedstawiciele organizacji pracodawców, rządu i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W zakończonej 3 grudnia 2013 roku konferencji uczestniczył Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

 

W odbywających się podczas dwudniowej konferencji spotkaniach i panelach dyskusyjnych wzięli udział szefowie największych greckich organizacji, zrzeszających pracodawców przemysłu turystycznego, rzemieślników i kupców oraz przedsiębiorców, a także przedstawiciele związkowców. W spotkaniu uczestniczył także Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Jacek Krawczyk. Organizatorami konferencji były: Narodowa Konfederacja Handlu Grecji oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

 

– Rok 2013 był rokiem zwrotnym dla Europy. Powoli wracamy na ścieżkę wzrostu. Rok 2014 powinien być rokiem zbalansowania gospodarki. Pierwsze półrocze to czas greckiej prezydencji, chcemy dobrze wykorzystać ten czas – powiedział na konferencji Giorgos Karanikas, Sekretarz Generalny Narodowej Konfederacji Greckiego Handlu (ESEE). W wyniku kryzysu w latach 2008–2012 wydatki greckich gospodarstw domowych spadły o 30 proc. Obecnie jest niemal milion rodzin, w których nikt nie ma pracy (w Grecji jest 11,2 mln osób).

 

Podczas konferencji Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, powiedział: kryzysy, problemy mogą i powinny działać stymulująco. Zachęcał też, by wykorzystać kryzys jako okazję do reform i do innowacji. Zaznaczył, że jednym z najważniejszych problemów UE jest sprawa finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Szukajmy dobrych praktyk w innych krajach członkowskich, uczmy się od siebie – powiedział. Jako przykład podał Austrię, gdzie system szkoleń zawodowych przygotowywany jest we współpracy z przedsiębiorcami i odzwierciedla potrzeby gospodarki.

 

Jiannis Vroutsis, grecki Minister Pracy, przypomniał, że w styczniu Grecja obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej. – Grecja po raz pierwszy zdołała mieć nadwyżkę, bilans płatniczy będzie na plusie. Bezrobocie uczyniło z Grecji europejskiego lidera, ale po raz pierwszy mieliśmy do czynienia ze spadkiem bezrobocia – powiedział. – Zmieniamy model rozwoju Grecji – zmieniliśmy podejście, miejsca pracy nie są tworzone przez przepisy. Musimy mieć dobre warunki dla przedsiębiorczości i nasza polityka służy teraz osiągnięciu tego celu – dodał.

 

Podczas konferencji zaprezentowano raport na temat greckiego handlu w kontekście gospodarki światowej. – Globalna aktywność gospodarcza pozostaje słaba, a jej wskaźnik zwolnił do 2,9 proc. w 2013 roku (z 3,2 proc. w 2012), nie tylko w rozwiniętych gospodarkach, lecz także w gospodarkach wschodzących – napisano w raporcie. Zwrócono uwagę na fakt, że w wielu krajach zastosowano fiskalne programy konsolidacyjne, co przyczyniło się do stopniowego odbudowania zaufania do instytucji finansowych, które zostało poważnie nadwątlone – zwłaszcza w krajach strefy euro.

 

Raport przedstawia także diagnozę sytuacji w Grecji. W 2013 roku bezrobocie wyniosło 27,3 proc. (w porównaniu do 23,8 proc. w 2012); zniknęło 180 tys. miejsc pracy. Dotyczyło to głównie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Wskaźnik bezrobocia był największy wśród ludzi młodych (około 64 proc.) i kobiet. Najwięcej Greków znajduje zatrudnienie w handlu, jednak w ostatnich latach liczba zatrudnionych w tym sektorze spadła. I tak w latach 2008–2013 w handlu detalicznym ubyło 18,5 proc. miejsc pracy; w handlu hurtowym ubyło 24,3 proc. miejsc pracy, zaś w handlu samochodami – 30,2 proc.

 

Zeszły rok był pierwszym, w którym zanotowano poprawę sytuacji w branży turystycznej. Jest to jeden z kluczowych sektorów greckiej gospodarki (w nim ponad 18 proc. Greków znajduje zatrudnienie); wytwarza ponad 16,5 proc. PKB. W tym roku zanotowano największy napływ turystów od sześciu lat – Grecję odwiedziło latem ponad 20 mln osób.

 

Komisja Europejska w ostatnim raporcie prognozuje dla Grecji w przyszłym roku wzrost gospodarczy rzędu 0,6 procent. Byłby to pierwszy rok wzrostów po trwającej sześć lat głębokiej recesji. Jeszcze w tym roku grecka gospodarka ma się skurczyć o ponad 4 procent. Zdaniem Komisji w Grecji poprawia się stan finansów publicznych, banki zostały dokapitalizowane i trwa wprowadzanie reform.