English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Urzędy skarbowe nadużywają władzy, przedłużając termin zwrotu podatku VAT

19-12-2013

Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że konieczne jest określenie maksymalnego okresu przedłużenia weryfikacji rozliczenia podatnika. – Taka regulacja byłaby gwarancją bezpieczeństwa pieniędzy przedsiębiorców i pewności, że zostaną one im zwrócone bez zbędnej zwłoki – twierdzą eksperci Organizacji.

 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług urzędy skarbowe mogą przedłużać termin zwrotu podatku VAT do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. Jednak – jak podkreślają eksperci Pracodawców RP – w ustawie o podatku od towarów i usług nie tylko nie uregulowano maksymalnego czasu, na jaki organ podatkowy może przedłużyć termin tego zwrotu, lecz także brakuje w przepisach określonego katalogu przesłanek do zastosowania tej instytucji. Prowadzi to do sytuacji, w której zdarza się, że urzędy skarbowe nadużywają w tej kwestii swoich uprawnień. Wskazują na to zarówno sami przedsiębiorcy oraz ostatnie orzeczenia sądów administracyjnych, także jak i przekazane przez ówczesnego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego dane. Wynika z nich bowiem, że od stycznia do września 2013 r. urzędy skarbowe wypłaciły 180,6 mln zł odsetek z tytułu nieterminowych zwrotów w podatku od towarów i usług.

 

To jednoznacznie wskazuje na występowanie problemów związanych z bezterminowym przedłużaniem czasu na dokonanie zwrotu podatku VAT. Dlatego należy doprecyzować przepisy ustawy o podatku od towarów i usług – mówią eksperci Pracodawców RP.