English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Inauguracja projektu „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014–2020”

20-01-2014

W dniu 15 stycznia 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja, która zainaugurowała realizację projektu pod nazwą „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014–2020”. Projekt jest wynikiem porozumienia sześciu reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (lidera projektu), Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Związku Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.

 

Spotkanie otworzył Wojciech Malczyk, Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, zaś poprowadził Norbert Pruszanowski (Związek Rzemiosła Polskiego). Konferencja rozpoczęła cykl konsultacji regionalnych, mających zidentyfikować potrzeby odbiorców strategii partnerstwa, a w rezultacie doprowadzić do włączenia partnerów spoza administracji do systemu dystrybucji Funduszy Europejskich (zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dn. 11 lipca 2006 r., art. 11).

 

W spotkaniu udział wzięli eksperci partnerów projektu, m.in. Państwo: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (Główna Ekonomistka Konfederacji Lewiatan), Katarzyna Sosnowska (Ekspert merytoryczny, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej), Marcin Tumanow (Ekspert merytoryczny, Business Centre Club), Zygmunt Mierzejewski (Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych), Krzysztof Małecki (Członek Prezydium Forum Związków Zawodowych), Wiesława Taranowska (Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych), Andrzej Radzikowski (Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych), Bogumiła Frąckowiak (Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu).

 

Zaproszeni eksperci dokonali próby podsumowania doświadczeń z perspektywy na lata 2007–2013, w kontekście potrzeby przygotowania przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014–2020. Przedstawili ponadto postulaty i rekomendacje dla Komitetu Koordynacyjnego w zakresie dalszych prac nad strategią partnerstwa. Eksperci Konfederacji Lewiatan podkreślili znaczenie kompetencji partnerów społecznych jako strony w gremiach dialogowych. Zdaniem Małgorzaty Starczewskiej-Krzystoszek należałoby rozpocząć od przeprowadzenia analizy SWOT na poziomie partnerów społecznych oraz poznania ich słabych i mocnych stron. Ekspert Lewiatana Wojciech Winogrodzki podkreślał z kolei, że „partner społeczny jest na tyle wartościowym, na ile jest kompetentnym uczestnikiem tego procesu”. Marzena Chmielewska postulowała potrzebę wyceny zaangażowania partnerów i odejście od społecznego charakteru ich pracy, a także stosowanie w praktyce niewykorzystanych dotychczas narzędzi wpływu – np. zgłaszanie formalnego sprzeciwu.

 

Z kolei ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna Sosnowska odniosła się do potrzeby wzmocnienia przedstawicieli partnerów w ich własnych strukturach, tak aby „wykazywali jeszcze większą inicjatywę, (…) aby móc wytrącić stronie rządowej argument, że wystarczy nam mniejsza reprezentacja”. Z kolei Wiesława Taranowska, ekspert OPZZ, mówiła o swoim doświadczeniu pracy w Komitetach Monitorujących i dużej trudności w słyszalności głosu strony społecznej w trakcie jego posiedzeń. Postulowała potrzebę  silniejszego oddziaływania partnerów społecznych i przede wszystkim wspólnego działania. Ekspert OPZZ Stanisław Janas postulował potrzebę zwiększenia możliwości wdrażania projektów zrealizowanych z sukcesem na poziomie lokalnym – jako dobrych praktyk. Z kolei ekspert Forum Związków Zawodowych Zygmunt Mierzejewski odwołał się do definicji Komitetu Monitorującego, zwracając uwagę na to, że należy przywrócić mu pierwotne znaczenie monitorowania, dla którego zostały powołane.

 

Pan Krzysztof Małeck z Forum Związków Zawodowych, wobec łamania zasady partnerstwa, rekomendował wdrożenie zasady wspólnego wyłaniania członków do Komitetu Monitorującego. Eksperci postulowali ponadto opracowanie wzorcowego Regulaminu Prac Komitetu Monitorującego, określenie minimalnych standardów konsultacji społecznych, wykorzystanie dobrych praktyk w tym zakresie obowiązujących w krajach Unii Europejskiej oraz opracowanie swoistego „przewodnika” strategii – zawierającego wzory dokumentów, pism, aktów prawnych i typ sankcji prawnych dla administracji publicznej w wypadku nieprzestrzegania realizacji zasady partnerstwa.

 

Przedstawione postulaty zostaną wykorzystane przez Komitet Koordynacyjny Projektu do dalszych prac.

 

            Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania regionalne:

 

 

Lp.

Terminy spotkań

Miasto

Województwo

1

21 stycznia 2014 r.

Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie

2

22 stycznia 2014 r.

Gdańsk

pomorskie

3

28 stycznia 2014 r.

Łódź

łódzkie

4

29 stycznia 2014 r.

Poznań

wielkopolskie

5

30 stycznia 2014 r.

Zielona Góra

lubuskie

6

4 lutego 2014 r.

Kielce

świętokrzyskie

7

5 lutego 2014 r.

Kraków

małopolskie

8

6 lutego 2014 r.

Katowice

śląskie

9

11 lutego 2014 r.

Lublin

lubelskie

10

12 lutego 2014 r.

Rzeszów

podkarpackie

11

18 lutego 2014 r.

Białystok

podlaskie

12

19 lutego 2014 r.

Olsztyn

warmińsko-mazurskie

13

25 lutego 2014 r.

Opole

opolskie

14

26 lutego 2014 r.

Wrocław

dolnośląskie

15

4 marca 2014 r.

Szczecin

zachodniopomorskie

 

Więcej informacji udziela Ewa Bytniewska, Sekretarz Komitetu Koordynacyjnego,
tel.: 22/518 87 47, e-mail: