English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Najnowsze dane o wynagrodzeniach i bezrobociu dają niejednoznaczny obraz aktualnej sytuacji

21-01-2014

W opinii eksperta Pracodawców RP Łukasza Kozłowskiego wzrost przeciętnego zatrudnienia w grudniu 2013 r. o 0,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku nie potwierdza pozytywnego obrazu sytuacji, jaki wynikał z wcześniejszych danych.

 

Wprawdzie to nieco słabszy wynik, niż wskazywał na to konsensus rynkowy (0,4 proc. rok do roku), jednak należy pamiętać, że dane te dotyczą jedynie około 1/3 pracujących w Polsce osób – komentuje Kozłowski. Opublikowane wcześniej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacunki poziomu bezrobocia rejestrowanego sugerują natomiast, iż sytuacja na rynku pracy poprawia się szybciej, niż można było się spodziewać – dodaje ekspert Pracodawców RP.

 

Wzrost wynagrodzeń również okazał się mniejszy od oczekiwań. Przeciętne miesięczne zarobki w sektorze przedsiębiorstw wyniosły w grudniu 4221,50 zł i były wyższe o 2,7 proc. niż przed rokiem, wobec prognozowanych 3,2 proc. W ujęciu miesięcznym wzrost wynagrodzeń wyniósł 8,3 proc. – Chociaż ten wynik nie jest tak wysoki, jak się spodziewano, rok 2013 i tak wypadł zadziwiająco dobrze pod względem realnego wzrostu płac – komentuje dane Łukasz Kozłowski. Przypomina on, że wprawdzie w poprzednich latach zarobki w ujęciu nominalnym rosły szybciej, jednak wzrost ten niemal w całości był „zjadany” przez wysoką inflację. Tym razem stało się na odwrót – wynagrodzenia były niewiele wyższe, ale i inflacja zbliżyła się do zera. Efekt netto okazał się pozytywny. – To paradoksalne, że okres spowolnienia był zarazem czasem wyższej realnej dynamiki wzrostu wynagrodzeń niż np. 2011 rok, gdy polska gospodarka rozwijała się znacznie szybciej. W pewnym stopniu mógł to być efekt działania tzw. iluzji pieniądza, a więc nadmiernego przykładania wagi do wartości nominalnych zamiast realnych – uważa ekspert Pracodawców RP.