English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Inicjatywa Rady Dyrektorów Centrów Onkologii budzi zdecydowany sprzeciw

30-01-2014

– Każde działanie mające na celu poprawę sytuacji w polskiej onkologii zasługuje na uwagę i szacunek. Jednak inicjatywa Rady Dyrektorów Centrów Onkologii, zamiast pomóc, doprowadzi do ograniczenia planowanych zmian podnoszących dostępność leczenia onkologicznego – ostrzega Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

 

Twierdzenie Premiera Donalda Tuska, że konieczne jest polepszenie dostępu do leczenia nowotworów w Polsce nie budzi najmniejszej wątpliwości. Dlatego środowisko medyczne z nadzieją przyjęło pomysł Rady Dyrektorów Centrów Onkologii, dotyczący powołania sieci szpitali onkologicznych.

 

Inicjatywa ta miała za zadanie zjednoczyć całą branżę i skoncentrować działania na podnoszeniu jakości opieki oraz poszerzeniu współpracy, w tym naukowej, różnych ośrodków, instytutów, szpitali klinicznych oraz prywatnego sektora, dla polepszenia opieki nad pacjentem. Tymczasem dotychczasowe obserwacje wskazują na zupełnie inny cel i charakter działania Rady, co budzi zdecydowany sprzeciw.

 

Przypomnijmy: Rada wybrała 16 podmiotów, które realizowałyby nielimitowane świadczenia w zakresie onkologii. Wybór ten został dokonany w sposób autorytarny i całkowicie nieprzejrzysty. Nie ma bowiem w tej grupie żadnego szpitala uniwersyteckiego i prywatnego. Może to w istotny sposób wpłynąć na skuteczność podejmowanych działań, wybrane placówki nie będą bowiem miały możliwości współpracy z ośrodkami akademickimi odpowiedzialnymi za kształcenie i badania naukowe. Brak na liście prywatnych podmiotów, które doskonale uzupełniają mapę ośrodków onkologicznych, i posiadają możliwości inwestycyjne służące poprawie jakości leczenia, jest zupełnie niezrozumiały.

 

Ten stan rzeczy budzi także poważne zastrzeżenia natury prawnej. Formuła funkcjonowania tej instytucji budzi bowiem skojarzenia z wcześniejszym działaniem Konwentu Szpitali Wojewódzkich, Klinicznych i Resortowych Miasta Lublin, które w grudniu 2012 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niezgodne z prawem. Inicjatywa prowadzi do wzmocnienia pozycji członków Rady poprzez wymuszenie podniesienia poziomu referencyjności, co odbędzie się kosztem innych podmiotów funkcjonujących na rynku. Także dobór reprezentantów Rady – włącznie z wykluczeniem osób, które prezentują inne stanowiska – powoduje, że działania tego gremium powinny nie tylko nie uzyskać aprobaty Ministerstwa Zdrowia, lecz także zostać zdyskredytowane.

 

Mając to wszystko na uwadze, Pracodawcy RP zwrócili się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o dogłębną analizę działania Rady i wyciągnięcie wniosków, które doprowadzą do otwarcia tego ciała na pozostałych interesariuszy systemu – szpitale uniwersyteckie oraz prywatne podmioty.