English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP powołali Platformę Komunalną

05-02-2014

W środę, 5 lutego zainaugurowano działalność Platformy Komunalnej Pracodawców RP. Ma ona pełnić funkcję forum dialogu i współpracy osób, organizacji i podmiotów na rzecz rozwoju obszarów metropolitalnych w sektorze gospodarki komunalnej.

 

Kluczowymi kwestiami dla członków Platformy są stan i perspektywy rozwoju gospodarki komunalnej, relacje samorządu i gminy ze spółką komunalną oraz profesjonalizacja usług użyteczności publicznej – powiedział Doradca Prezydenta Pracodawców RP Jarosław Kochaniak, przedstawiając program działalności Platformy Komunalnej.

 

Obecny podczas spotkania Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski wyraził nadzieję, że jej działania przyczynią się do prowadzenia rozsądnej polityki dotyczącej zmian klimatycznych, zarządzania odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej.

 

W spotkaniu inauguracyjnym Platformy Komunalnej wziął również udział Klaus Nutzenberger, Wiceprzewodniczący Rady CEEP (The European Centre of Employers and Enterprises) ds. zrównoważonego rozwoju. Przybliżył on uczestnikom spotkania działalność tej międzynarodowej organizacji, zajmującej się szeroko rozumianą współpracą w zakresie usług publicznych.

 

Do podstawowych zadań realizowanych przez Platformę Komunalną należą:

 

  • wsparcie rozwiązań prawno-legislacyjnych uwzględniających interesy podmiotów z branży komunalnej,
  • analiza rozwiązań w zakresie zwiększenia efektywności zarządzania majątkiem komunalnym,
  • wsparcie działań służących promocji efektywności energetycznej i ochrony klimatu,
  • wymiana doświadczeń w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych, alternatywnych źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania inwestycji

 

Podczas pierwszego posiedzenia Platformy zaproponowano trzy podstawowe obszary tematyczne:

 

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku usług komunalnych.

 

W ostatnich latach wzrosło znaczenie inwestycji komunalnych w gospodarce. Podmioty komunalne stały się nowoczesnymi przedsiębiorstwami usługowymi. Rosną wymagania mieszkańców odnośnie do jakości świadczonych usług. Niezbędne jest wypracowanie odpowiednich mechanizmów finansowania inwestycji, tak aby zapewnić dalszy rozwój obszarów metropolitalnych.

 

Relacje pomiędzy samorządami a spółkami komunalnymi.

 

W jaki sposób należy zapewnić ciągłość i stabilność zarządzania, stosowania merytorycznych, a nie politycznych kryteriów oceny zarządów i rad nadzorczych? Dużym wyzwaniem pozostaje budowanie relacji partnerskich samorządu z własnymi spółkami.

 

Profesjonalizacja usług użyteczności publicznej:

 

Należy podjąć działania restrukturyzacyjne, dokonać niezbędnych zmian organizacyjnych w spółkach komunalnych. Właściwym byłoby wypracowanie kodeksu dobrych praktyk dla sektora usług komunalnych, wprowadzenie standardów rynku kapitałowego w zakresie sprawozdawczości, przejrzystości finansowej i raportowania.

 

 

Pliki do pobrania