English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zwrot VAT po staremu

07-02-2014

– Zła wiadomość dla przedsiębiorców. Nie będzie skrócenia okresu zwrotu VAT – ocenia Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP. W piątek 7 lutego posłowie odrzucili poselski projekt  ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.  Celem projektu było m.in. skrócenie z 60 dni do 30 dni okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym, a należnym.

 

Odrzucenie tego projektu jest złą wiadomością dla przedsiębiorców biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia płynności finansowej oraz kosztu pieniądza w czasie.

 

Jednakże, propozycja całkowitego wykreślenia z art. 87 ust. 2 ustawy VAT prawa organu podatkowego do doraźnego badania zasadności zwrotu podatku VAT była mało prawdopodobna z uwagi na zachowanie sprawności działań podejmowanych przez organy podatkowe.

 

W przypadku podjęcia następnej próby skrócenia terminów zwrotu podatku VAT proponuję przyjęcie bardziej realnych rozwiązań, które będą korzystne dla przedsiębiorców, jak również umożliwią bieżącą realizację zadań przez organy podatkowe.

 

Wskazywane przeze mnie już wcześniej rozwiązania polegają na stworzeniu katalogu przesłanek, w przypadku których organ podatkowy miałby możliwość przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT oraz unormowania maksymalnego okresu, na jaki urząd skarbowy termin ten mógłby przedłużyć.

 

 

Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP