English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

W styczniu przemysł pozytywnie zaskoczył

19-02-2014

Jak wynika z najnowszych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w styczniu br. o 4,1 proc., licząc rok do roku. – To znacznie więcej, niż oczekiwali analitycy – mediana ich prognoz kształtowała się na poziomie 3,5 proc. – zauważa ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Po uwzględnieniu wpływu czynników sezonowych wynik ten staje się jeszcze lepszy – wyniósł on 6,3 proc.

 

Po rozczarowujących grudniowych wynikach sektora przemysłowego mamy więc tym razem do czynienia z pozytywną niespodzianką. Poprawa sytuacji w tym dziale gospodarki nie powinna być szczególnym zaskoczeniem z uwagi na to, że sygnalizowały ją już m.in. najnowsze odczyty wskaźnika PMI, który niedawno zbliżył się do swoich historycznych maksimów.

 

Pogorszenie kondycji polskiego przemysłu w grudniu 2013 r. miało więc charakter przejściowy i nie było przejawem szerszej tendencji. Potwierdza to tezę, iż nie należy przykładać nadmiernej wagi do danych o produkcji z jednego tylko miesiąca, gdyż cechują się one dużą zmiennością. Tendencja wzrostowa w sektorze przemysłowym została utrzymana.

 

Podane dzisiaj wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu wskazują natomiast na ich dalszy spadek – o 0,9 proc. rok do roku, chociaż w ujęciu miesięcznym zaobserwowano symboliczny wzrost o 0,1 proc. Presja inflacyjna, pomimo poprawiającej się ogólnej sytuacji ekonomicznej, pozostaje więc bardzo słaba. Świadczy to o tym, że nasza gospodarka wciąż ma znaczne rezerwy pod względem niewykorzystanych mocy produkcyjnych oraz podaży pracy i może przez pewien czas rozwijać się bez generowania impulsu do wzrostu poziomu cen. Oddala to zatem perspektywę podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

 

Sytuacja w budownictwie pozostaje trudna. Jeszcze miesiąc temu można było mieć pewną nadzieję na to, że branża ta najgorsze ma już za sobą i w kolejnych miesiącach nastąpi dalszy wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej (w ujęciu rok do roku). Tak jednak się nie stało i po grudniowym pozytywnym wyniku znowu mamy do czynienia z kurczeniem się tego sektora w ujęciu rocznym.

 

W kolejnych miesiącach należy oczekiwać dalszej poprawy wyników polskiego przemysłu. Rozpędzająca się gospodarka będzie wykazywała coraz większy popyt na jego wyroby, a nasi eksporterzy z sektora produkcyjnego potrafią coraz umiejętniej konkurować na rynkach zagranicznych, zwiększając w nich swój udział.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP