English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Potrzeba zmian w międzyszpitalnym transporcie sanitarnym

26-02-2014

- Przepisy regulujące kwestie transportu międzyszpitalnego są nieprecyzyjne i wymagają zmian, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów – uważa Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem transport chorych między szpitalami nie może odbyć się przy użyciu tzw. karetek systemowych. Są to zakontraktowane przez NFZ w oparciu o ustawę o państwowym systemie ratownictwa medycznego karetki, które mają ratować zdrowie i życie ludzi, a nie wozić pacjentów między poszczególnymi placówkami.

 

Dlatego każdy szpital ma obowiązek zawrzeć umowę z firmą, która zapewni ten transport i samodzielnie za niego zapłacić. Prawo jest jednak pod tym względem dość ogólne, gdyż nie reguluje minimalnych parametrów, jakie powinna zawierać umowa dla zapewnienia bezpieczeństwa osób potrzebujących transportu – to znaczy minimalnego czasu dojazdu karetki. Taka sytuacja, jak pokazuje doświadczenie z ostatniego okresu, może być niebezpieczna dla pacjentów.

 

Uważam, że niezbędna jest zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Umowa powinna określać maksymalny czas dojazdu karetki transportowej: w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia – w maksymalnie 20 minut, a w przypadkach stabilnych – w ciągu 60 minut.

 

Alternatywnie można by wprowadzić kontraktowanie transportu międzyszpitalnego przez NFZ, na wzór obecnego kontraktowania karetek „N”. Oznaczałoby to, że Fundusz decydowałby o tym, w jakich miejscach w danym województwie będą stacjonowały karetki transportowe. Byłoby to rozwiązanie wzorowane na systemie zespołów ratownictwa medycznego, w liczbie gwarantującej dojazd do szpitala w maksymalnie założonym czasie, i zapewniające obsługę maksymalnej założonej ilości łóżek szpitalnych. Taki system z jednej strony zapewni bezpieczeństwo pacjentów, a z drugiej nie doprowadzi do istotnego wzrostu kosztów ponoszonych przez szpitale.

 

Popieram stanowisko Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych, który już od dłuższego czasu domaga się zmian w zakresie transportu międzyszpitalnego. Bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze, a aby je zagwarantować, niezbędne są zmiany w prawie.

 

Istotne jest jednak to, aby wszelkie zmiany zostały przeprowadzone w oparciu o konsultacje i akceptację środowiska szpitali, firm świadczących usługi pogotowania ratunkowego i transportu sanitarnego oraz ratowników medycznych.

 

Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP