English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Kontrowersyjne zmiany w projekcie ustawy o prawach konsumenta

27-02-2014

Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca praw konsumenta nie może oznaczać rozszerzenia zakresu obowiązywania ustawy – a to właśnie uczyniło Ministerstwo Sprawiedliwości – uważa ekspert Pracodawców RP Jacek Cieplak.

 

W sejmie trwają prace nad implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Projekt ma na celu zabezpieczenie podstawowych praw osób działających w obrocie gospodarczym jako konsumenci, jednak – zgodnie z art. 3, ust. 3 dyrektywy

– nie stosuje się jej m.in. do branż usług finansowych czy deweloperskiej. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości rozszerzyło zakres obowiązywania ustawy także na te sektory. Z unijnych przepisów wynika jednak jasno, że państwa członkowskie UE nie mogą utrzymywać ani wprowadzać do swojego prawa krajowego zapisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w implementowanej dyrektywie.

 

Podmioty poszkodowane przez wadliwą implementację mogą powoływać się bezpośrednio na treść dyrektywy i żądać odszkodowania od Skarbu Państwa za pogorszenie swojej sytuacji prawnej. To zaś może doprowadzić do „zarzucenia” sądów powszechnych pozwami o odszkodowanie. Co więcej, można się spodziewać, że powództwa zakończą się korzystnym dla danego przedsiębiorcy wyrokiem.

Jacek Cieplak, ekspert Pracodawców RP