English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rząd uwolnił dostęp do kolejnych zawodów

11-03-2014

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt trzeciej ustawy deregulacyjnej.Z pewnością nie jest to cudowny lek na wszystkie problemy związane z bezrobociem, ale dobrze, że rząd stara się likwidować niepotrzebne lub archaiczne przepisy – mówi Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.

 

Celem deregulacji – która likwiduje konieczność spełniania państwowych wymogów potrzebnych do wykonywania wielu zawodów – jest poszerzenie rynku pracy, w szczególności dla osób młodych.

 

Warto podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości zobowiązało się do analizy skutków przeprowadzonych zmian, tj. ewaluacji efektów (ex-post). Merytoryczna ocena będzie dotyczyć tego, czy zakładane przez projektodawców cele ustawy zostały (i w jakim stopniu) zrealizowane oraz czy nie wystąpiły nieprzewidziane skutki związane z jej wprowadzeniem – w szczególności w obszarze kosztów społecznych. Wyniki analiz mają być podstawą do ewentualnej korekty tej regulacji.

 

Najnowszy pakiet przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości obejmuje 101 zawodów. Pierwsza transza (51 profesji), została już uchwalona; Sejm pracuje nad drugą, dotyczącą kolejnych 91. To nie koniec Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło sondażowe konsultacje online na temat czwartej transzy.

 

Arkadiusz Pączka,

dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP