English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Spotkanie Platformy Chemicznej na Brukselskiej

12-03-2014

O polityce klimatycznej Unii Europejskiej, stosunkach handlowych Wspólnoty z USA i rozwoju innowacyjności rozmawiali 11 marca przedstawiciele firm sektora chemicznego podczas posiedzenia Platformy Chemicznej. Spotkanie z udziałem Jacka Męciny, sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), odbyło się w siedzibie Pracodawców RP.

 

Członkowie Platformy stwierdzili, że plany UE dotyczące klimatu w perspektywie do 2030 r., zakładające redukcję gazów cieplarnianych o 40 proc. oraz poprawę energetyczną o 27 proc., generują dodatkowe koszty. A to z kolei może w znaczny sposób ograniczać konkurencyjność europejskiego przemysłu chemicznego w rywalizacji z podmiotami spoza Unii. Uczestnicy spotkania doszli również do wniosku, że cele, jakie założyła Komisja Europejska, są ze sobą sprzeczne. Z jednej strony KE mówi o potrzebie reindustrializacji Europy, a z drugiej opracowuje długofalową strategię działania w zakresie ochrony klimatu blokując rozwój przemysłu.

 

Podczas posiedzenia omówiono szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą umowa handlowo-inwestycyjna UE-USA (TTIP). Przedsiębiorcy uznali, że największą przeszkodą w jej wypełnianiu są odmienne warunki funkcjonowania branży chemicznej po obu stronach Atlantyku – w UE mamy sporą liczbę kosztownych regulacji (typu REACH), wysokie ceny energii oraz emisji CO2 determinowane polityką klimatyczną. Natomiast w USA regulacji jest zdecydowanie mniej, mamy tam też do czynienia z rewolucją łupkową oraz niskimi cenami gazu, kluczowego surowca dla branży chemicznej.  

 

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Platformie Chemicznej byli również zainteresowani innowacyjnością, rozwojem nowoczesnych technologii i współpracą na linii biznes-nauka. Ich uwagę zwróciła również możliwość pozyskania środków unijnych z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, programów typu Horyzont 2020 czy Inteligentny Rozwój. W II połowie maja planowane jest wspólne posiedzenie z platformą środków europejskich.

 

Na spotkaniu zasygnalizowano też problem coraz mniejszej dostępności przygotowanych do pracy absolwentów, współpracy z uczelniami w zakresie organizacji praktyk oraz staży finansowanych przez urzędy pracy.

 

Obecny na posiedzeniu Platformy Chemicznej sekretarz stanu MPiPS Jacek Męcina zaproponował, aby dla poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach z branży chemicznej zainicjować specjalny program bhp, który resort pracy mógłby objąć patronatem.  

 

Wiceminister wspomniał również o uchwalonych w ubiegłym roku nowelizacjach Kodeksu Pracy, gdzie najistotniejsza z punktu widzenia pracodawców była zmiana przepisów dotycząca elastycznego czasu pracy i wprowadzenia 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych. Przypomniał, że aktualnie trwają prace nad zmianami w zakresie umów terminowych, zakładające wprowadzenie maksymalnego czasu trwania zatrudnienia na podstawie umów na czas określony. Wiceminister Męcina, podobnie jak Pracodawcy RP, dostrzega potrzebę zmiany przepisów dotyczących społecznych inspektorów pracy. Jego zdaniem SIP nie wymaga regulacji odrębną ustawą, ale modyfikacji i włączenia tej instytucji do obowiązujących ustaw.

 

Jacek Męcina poinformował również o tym, że resort pracy przygotował propozycje zmian w zakresie zbiorowego prawa pracy, dotyczą przede wszystkim modyfikacji zasad reprezentatywności związkowej, a także zasad prowadzenia sporów zbiorowych.

 

Poza Wiceministrem MPiPS w obradach Platformy Chemicznej wzięli udział: Adam Leszkiewicz, Przewodniczący Platformy i Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Zakładów Azotowych Kędzierzyn w Grupie Azoty, Marian Rybak, Prezes Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy", należących do Grupy Azoty, Wiceprezes Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" Zenon Pokojski, Tomasz Ptaszyński, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM", Marlena Krohn, Dyrektor Zarządzający Grupy Boryszew.