English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP w Brukseli o przyszłości unijnego rynku energii

14-03-2014

Podczas posiedzenia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) Pracodawcy RP zwrócili uwagę na niedoskonałość unijnej dokumentacji w zakresie wspólnego rynku energii. Zdaniem Organizacji powinna ona uwzględniać specyfikę rynków krajowych oraz zagadnienia OZE.

 

10 marca odbyło się 135. posiedzenie sekcji TEN (ds. transportu, energii, infrastruktury i społeczeństwa informacyjnego) EKES. Podczas posiedzenia przyjęto projekty dwóch opinii:

 

– w sprawie realizacji europejskiego rynku wewnętrznego energii elektrycznej przy jak najlepszym wykorzystaniu interwencji publicznej;

 

– w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o marynarzach, zmieniającej dyrektywy 2008/94/WE, 2009/38/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE oraz 2001/23/WE.

 

Z punktu widzenia Pracodawców RP najważniejszy był projekt opinii w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej z uwagi na merytoryczny wkład, jaki wnieśli przedstawiciele Organizacji w projekt tego stanowiska. Jest to tym ważniejsza kwestia, że wewnętrzny unijny rynek energii obecnie funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Dlatego pokładanie nadziei w tym, że szybko zapewni on gospodarkom krajów unijnych bezpieczeństwo zasilania oraz konkurencyjność wydaje się zdecydowanie przedwczesne.

 

Choć pierwsze propozycje mechanizmów interwencji publicznej zaprezentowane przez Komisję Europejską należy ocenić bardzo pozytywnie, niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w większym stopniu powinny one uwzględniać uwarunkowania krajowe i już podjęte inicjatywy regionalne. Przykładowo Komisja Europejska zaleca zastosowanie podejścia uwzględniającego całościowo wszystkie cele polityki energetycznej. Mając na uwadze indywidualną, specyficzną dla danego kraju charakterystykę systemów energetycznych oraz dostępnoścć źródeł energii, nie ma jednak praktycznej możliwości „europeizacji” systemów wsparcia – czyli zaprojektowania mechanizmów biorących pod uwagę kontekst regionalny czy ogólnoeuropejski. Uzasadnieniem obaw Pracodawców RP jest m.in. obserwowane zakłócenie rynku wewnętrznego przez zbyt gwałtowny rozwój wysoko dotowanego OZE w systemie niemieckim. Wywarł on bowiem ogromny wpływ na obniżenie cen energii elektrycznej na ościennych rynkach hurtowych i obciążył polski system elektroenergetyczny dodatkowymi kosztami.

 

Opinia zostanie przyjęta przez EKES na kolejnej sesji plenarnej, która odbędzie się 25–26 marca br.

 

EKES to ciało doradcze, które opiniuje projekty zmian legislacyjnych instytucji UE – takich jak Komisja Europejska, Rada UE czy Parlament UE. Uczestnicząc w obradach Komitetu, Pracodawcy RP wywierają wpływ na decyzje, które podejmuje UE.