English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Ministerstwo Finansów podejmuje działania sprzeczne z podstawowymi zasadami wolnego rynku

17-03-2014

Proponowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian ustaw podatkowych CIT i PIT, nie przyczyni się do umocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na unijnym rynku – mówi ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb.

 

Wysuwane przez fiskusa propozycje zmian, które trafiły już do Rady Ministrów, związane są z opodatkowaniem zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), zarejestrowanych poza granicami kraju. Zgodnie z projektem, w przypadku gdy zagraniczna spółka uzyska 250 tys. euro przychodu, polska spółka matka będzie zobowiązana do odprowadzenia
19-procentowego podatku.

 

Takie regulacje nie wpłyną korzystnie na działalność polskich przedsiębiorców i ich konkurencyjną pozycję na arenie międzynarodowej. Poza tym stanowią one ograniczenie podstawowych zasad dotyczących swobody prowadzenia przedsiębiorczości i wolności przepływu kapitału między państwami. 

 

Aby podkreślić wagę problemu, warto przytoczyć jeden z wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie Cadbury Schweppes. ETS w orzeczeniu wskazał, że założenie w państwie członkowskim spółki zależnej, w celu odniesienia pożytku z korzystniejszych przepisów podatkowych, nie jest samo w sobie wystarczające do tego, aby organy podatkowe mogły uznać to za nadużycie swobody przedsiębiorczości. Taki stan rzeczy nie upoważnia więc danego państwa członkowskiego do „wyrównywania” tej korzyści poprzez gorsze traktowanie spółki dominującej pod względem podatkowym. W dalszej części orzeczenia wskazano, że konieczność zapobieżenia zmniejszeniu wpływów z podatków nie należy do nadrzędnych względów interesu ogólnego, mogących uzasadnić ograniczenie przyznanych swobód. Dlatego wydaje się, że zaproponowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązania legislacyjne zmierzają w odwrotnym kierunku od zaprezentowanego w powyższym wyroku. Mogą więc zostać uznane za naruszające prawo wspólnotowe. Ponadto warto przypomnieć, iż po wyroku ETS-u w sprawie Cadbury Schweppes większość krajów UE, w których obowiązywały regulacje dotyczące CFC, zostało zmuszonych do wprowadzenia zmian przepisów dotyczących opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych.

Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP